Transformace pobytových služeb v Pardubickém kraji

Domov na zámku Bystré je zahrnutý do projektu:“ Transformace pobytových služeb v Pardubickém kraji “ .Tento projekt je financovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu bylo podpořeno šest příspěvkových organizací Pardubického kraje prostřednictvím odborných konzultací, vzdělávání a supervize. Cílem je zpracování transformačních plánů zapojených zařízení. Partnerem projektu je Krajský úřad Pardubického kraje.

Transformace sociálních služeb v ČR představuje proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.

Domov na zámku Bystré má zkušenosti s postupnými kroky v rozvolňování pobytové sociální služby „domov pro osoby se zdravotním postižením“. Od roku 2010 existuje pobytová služba „chráněné bydlení“, která je v současné době poskytována 9 lidem.

V roce 2012 vznikla terénní služba „podpora samostatného bydlení“, která umožňuje 4 lidem z domova žít s minimální podporou v nájemních bytech.

Zkušenosti, které máme s těmito novými službami, můžeme využít při dalších postupných krocích tak, aby se život lidí s mentálním postižením přiblížil běžnému způsobu života.

 

 

Kalendář akcí
24.9.2017

Prezentace výrobků STD na Krajských dožínkách na zámku v Pardubicích

Zobraz celý kalendář
Fotogalerie

Co se u nás děje v obrazech ...

     

Zřizovatel

  Pardubický kraj

  Komenského nám.

  532 11  Pardubice

www.pardubickykraj.cz