září

Zámecké slavnosti nabídly hudební vystoupení i atrakce pro děti

Sobota 2. září patřila v Domově na zámku Bystré Zámeckým slavnostem. Ani zatažená obloha neodradila několik stovek návštěvníků různého věku od návštěvy zámeckého parku, kde na ně čekal bohatý program.

O zahájení se postaraly hezké mažoretky ze Základní umělecké školy v Bystrém. Děvčata několika věkových skupin od nejmenších až po mladé slečny na vystoupení připravily pedagožky bysterské „zušky“ Romana Musilová a Hana Malíková. Přítomné poté přivítal ředitel domova Mgr. Ivo Musil a pozdravil je rovněž senátor Mgr. Radko Martínek i starosta města Bystré ing. Miloslav Sejkora.

Rytmická kapela pořadatelského domova za hudebního doprovodu Mileny Jonášové, Oldřicha Růžičky a Lenky Husákové si pro posluchače připravila interpretaci několika populárních písniček od lidovky „Ej, padá rosenka“ přes “Štěstěnu“ Petra Spáleného až po „Jožina z bažin“.  Na vystoupení se pečlivě připravovali a po právu se dočkali zaslouženého potlesku.

Na pódiu je poté vystřídal Miloš Prášek. Doprovázel známé písničky na bicí. Talentovaný muzikant hraje od 10 let a je členem řady hudebních formací. Následující interpreti - skupina „Tak určitě !“z Hané vytváří akustické verze populárních skladeb, které se nesou na rádiových vlnách. Posluchači si spolu s nimi mohli známé skladby také zazpívat.  I letos byla do programu zámeckých slavností zařazena soutěž v přetahované na laně. Tentokráte se bojovalo o 7 melounů!  Naporcovanou sladkou pochoutku si pak mezi sebou vítězové rozdělili.

Zatímco na pódiu se odvíjel připravený program, další atrakce probíhaly po celé odpoledne v parku a přilehlých prostorách. Pro děti byly připraveny vyjížďky na konících, dětské soutěže o drobné ceny i tolik oblíbené hrátky v pěně. Vítěz jednoho z nejtěžších závodů se psím spřežením v Evropě - „Šediváčkův long“ - Vít Kolátor zavítal také letos na zámecké slavnosti. Jeho psí kamarádi v parku vozili zájemce o jízdu ve vozíku taženém psy. Nabídky využily hlavně děti a soudě podle rozzářených očí se jim jízda líbila stejně jako jejich otcům motocykloví a automobiloví veteráni.

Letošní novinkou pro děti byla možnost vyfotografovat se v karnevalové masce a předávání pamětních listů a drobných dárků letošním prvňáčkům. Během odpoledne probíhala rovněž Voříškiáda. O ceny usilovali pejsci s páníčky ve čtyřech zábavných hobby soutěžích. Vítězové pak defilovali před pódiem, kde z ruky organizátorky soutěže paní Yvonne Okáčové převzali diplomy a také drobné ceny. Airsoft klub Bystré nabídl zájemcům možnost nejen prohlédnout si zbraně, ale připravil pro ně také soutěž ve střelbě na čas.

Na zámeckých slavnostech byli také zástupci Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru Svitavy a Sbor dobrovolných hasičů města Bystré.  Na bleším trhu v altánku u pódia si zájemci mohli vybrat z nabídky starších knih, skla, porcelánu i dalších drobností. Obchod „ceny dobrovolné“ vynesl částku přes 1500 korun, která bude využita na účely aktivizačních činností klientů domova. Velkým lákadlem letošních zámeckých slavností byla kapela Turbo. Zazněly známé „pecky“ osmdesátých a devadesátých let, před devátou večerní je vystřídal poličský DOTT. Závěr slavností patřil již tradičně kapele Rockfaktor. S ním mnozí při rockových hitech přivítali nedělní ráno.

Zámeckých slavností Domova na zámku Bystré se zúčastnila také delegace z Centra sociálnych služieb Zátišie Osadné v Prešovském kraji. Jde o zařízení sociálních služeb, které poskytuje péči dětem a dospělým s těžkým zdravotním postižením, jeho zřizovatelem je Prešovský kraj.  S touto organizací byla zahájena spolupráce před 20 lety a vycházela z partnerství krajů Pardubického a Prešovského. Hostem slavností byl také kastelán zámku v Kuníně dr. Jaroslav Zezulčík s družinou v historických kostýmech v čele s „hraběnkou Marií Walburgou“ a jedním z jejích žáků - Františkem Palackým. Osobnost hraběnky Marie Walburgy spojuje oba zámky – bysterský i kunínský. 

Poděkování patří všem účinkujícím za ochotu podělit se s návštěvníky o kus svého kumštu. Děkujeme rovněž návštěvníkům, kteří si v sobotu 2. září, i přes vrtošivé počasí, našli cestu do prostor renesančního parku, aby s námi prožili příjemné letní odpoledne. 


Táboření na Baldě bylo velkým zážitkem

Obyvatelé domu na ulici Vrchlického a několik jejich přátel žijících v jiných částech domova s doprovodem prožili 5. a 6. září v táboře na Baldě u Poličky. Přírodní prostředí tábora u lesa přímo nabízí spoustu možností aktivního trávení volného času v přírodě.  Této možnosti jsme se snažili využít. Počasí nám přálo, a tak jsme společně hráli míčové hry, hledali jsme v okolí tajemný poklad. K večeru jsme poseděli u táboráku a opekli jsme si buřty.  Celý den jsme zakončili diskotékou s písničkami na přání klientů.

Táboření bylo pro obyvatele domova velkým zážitkem a vůbec nevadilo, že noci v chatkách jsou již chladné a večer bylo třeba se řádně obléknout.  Už nyní společně plánujeme, kam pojedeme příští rok.

Dana Dostálová


Spolupráce s Centrem sociálnych služieb Zátišie Osadné se rozvíjí už 20 let

Letos uplyne 20 let od zahájení spolupráce Domova na zámku Bystré s Centrem sociálnych služieb Zátišie Osadné v Prešovském kraji. Jde o zařízení sociálních služeb, které poskytuje péči dětem a dospělým s těžkým zdravotním postižením, jeho zřizovatelem je Prešovský kraj.  S touto organizací, dříve nazvanou Domov sociálnych služieb v Osadném, byla zahájena spolupráce již v roce 1997 a vycházela z partnerství krajů Pardubického a Prešovského, kdy každý ústav sociální péče navázal spolupráci s podobným zařízením na Slovensku.

Za 20 let spolupráce se navázalo opravdu vřelé přátelství. Za tu dobu proběhla řada společných setkání. Například v roce 2008 se uskutečnil projekt dvoustranné výměny mládeže:“ Existují jen hranice, které v sobě a mezi sebou sami vytváříme“ finančně podpořený Evropskou komisí prostřednictvím programu Mládež v akci. O rok později jsme se společně podíleli na projektu: “Hranice nás nerozdělují“ financovaném pro změnu Mezinárodním visegrádským fondem.

Obě organizace se každoročně navštěvují. Letos jsme přivítali mladé slovenské sportovce na Turnaji přátelství, čtyřčlenná delegace přijala pozvání také na letošní Zámecké slavnosti konané v září.   Slovenští přátelé si při své návštěvě prohlédli prostory domova a sociálně terapeutických dílen. Vyměnili jsme si zkušenosti z oblasti poskytování sociálních služeb. Při své návštěvě si prohlédli také městečko Bystré a zavítali do nedalekého Svojanova.

Za dlouhou dobu spolupráce proběhla již řada setkání v Osadném. Zatím poslední z nich se uskutečnilo koncem září letošního roku, kdy se na dlouhou cestu na východ Slovenské republiky vydala jedenáctičlenná delegace Domova na zámku Bystré. Cesta měla bohatou náplň. Patřila do ní beseda s pracovníky Centra sociálnych služieb na téma „pobytové sociální služby v Osadnom“, návštěva Centra ve Snině včetně nové odlehčovací služby pro děti.

Společně se slovenskými přáteli podnikli Bysterští také turistické výlety na Balnicu, návštívili krypty vojáků 1. světové války v Osadnom, zámek ve Snině, město Humenné, jeho skanzen a zámek.

Nechybělo ani společné opékání v areálu Sninských rybníků či bowling.  Den před odjezdem navštívila delegace tak rekonstrukci bojů 1. světové války v Nižné Poliance a na pozvání obce zavítali také do Hostovic.

Návštěva partnerské organizace CSS Zátišie v Osadnom byla pro všechny přítomné dobrou zkušeností a celý pobyt byl aktivně využit ke společným aktivitám. Klienti obou zařízení navázali přátelské vztahy a vzájemné se lépe poznali. Při neformálních setkáních se i pracovníci DNZ Bystré dozvěděli jak je poskytována sociální služba v CSS Zátiší a diskutovali velmi často témata změn v pobytových sociálních službách u nás i na Slovensku. Všichni hodnotili návštěvu jako velmi vydařenou,“ zhodnotil zatím poslední návštěvu v Osadném ředitel Domova na zámku Bystré Mgr. Ivo Musil.   

 


Prezentovali jsme výrobky na Krajských dožínkách  2017

Klienti a pracovníci Sociálně terapeutických dílen dostali milé pozvání na zajímavou akci pořádanou Východočeským muzeem v Pardubicích. Měli možnost prezentovat své výrobky na Krajských dožínkách, které se konaly v nádherném areálu pardubického zámku. Dožínky měly bohatý program, od hudebních vystoupení, přes prezentaci moderní i historické zemědělské techniky, přehlídku hospodářských zvířat, až k trhu s bohatým občerstvením a výrobky s podzimní tématikou.

Jako tradičně mezi všemi dalšími výrobky našly své hrdé místo i výrobky našich klientů. Návštěvníci obdivovali a kupovali zejména vařečky, kuchyňské chňapky, barevná mýdla a svíčky.

Klienti dílen - pan Novák a slečna Svobodová měli během celého dne čas jak na práci ve stánku tak i na zhlédnutí programu dožínek.

Součástí stánku byla dílnička, ve které si dětští návštěvníci mohli vyrobit věneček s klasy obilí, se šípky, a dalšími přírodninami a podzimními dekoracemi.

Děkujeme organizátorům za milé přijetí,

Za STD Kateřina Hegerová a Bc. Romana Musilová


Jitřenka - láskyplná kobylka ze Stašova

O kobylce Jitřence manželů Pletichových, kteří k nám jezdí na hipoterapii, jsme už psali v minulých letech, ale není na škodu si to krásné připomenout.

Jitřenka je kobylka, která oplývá nezvyklou trpělivostí a snad i nějakým způsobem empatie. Ne s každým zvířetem je možné pracovat u osob s nějakým postižením. Některá zvířata cítí strach, který jim velí utéct, uhnout, zavrčet… Na Jitřence jezdí obyvatelé, kteří mají hippoterapii jako součást rehabilitace. Ale co ti ostatní, kteří se z důvodů různých omezení svézt na koni nemohou? Za těmi nejvíce postiženými Jitřenka přichází od roku 2013 na terasu a trpělivě sklání hlavu do rehabilitačních kočárů, nechá se hladit, vezme si šetrně pamlsek.

Nelekne se ani nenadálého křiku, neplaší se, jen v případě silného neklidu u obyvatele klidně poodstoupí a počká. Ale pak se vrací a dotykem přesvědčuje obyvatele o své upřímné náklonnosti.  Naši obyvatelé se vesele smějí a Jitřenka je ochotně obchází a znovu a znovu kouzlí úsměvy a radost na tvářích.

Když se dívám na fotky s této aktivity, napadá mě moudrost pro život: „Pokud chceme pomáhat, tak musíme mít dobrou vůli a ochotu, s láskou a trpělivostí sklánět pokorně hlavu, dělat vše, aby ten druhý měl důvod se usmát i v té nejtěžší životní situaci.“

Děkujeme z celého srdce manželům Pletichovým, kteří nám vodí Jitřenku!

Hana Plchoutová