standard-title Úhrada poskytované služby

Úhrada poskytované služby

Zajímá Vás, kolik uhradíte za poskytované sociální služby? Vyberte dle konkrétního druhu poskytované sociální služby.

Sociální služba sociálně terapeutické dílny je poskytovaná bezplatně.

Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb – podpora samostatného bydlení v domově na zámku Bystré od 1. 10. 2015

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 9, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

1. výše úhrad za péči 120,- Kč za hodinu
dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu (níže uvedeno podrobněji)

Sazebník úhrad úkonů péče – Podpora samostatného bydlení DNZ Bystré

Výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení při níže uvedených činnostech je 120,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Rozsah úkonů základních činností:
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) sociálně terapeutické činnosti
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V případě, že vyúčtovaná částka za skutečně poskytnuté úkony péče v PSB bude vyšší, než výše přiznaného příspěvku na péči, má klient možnost při sjednání Smlouvy o poskytnutí sociální služby požádat o platbu úhrady pouze do výše přiznaného příspěvku na péči.

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DLE § 51 V DOMOVĚ NA ZÁMKU BYSTRÉ

Stanovená výše úhrad platná od 01.11.2016 zde.

Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb v domově na zámku Bystré

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 14, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Domově na zámku Bystré v rozsahu těchto úkonů:

1. výše úhrad za poskytnutí ubytování :

a) v jednolůžkové pokoji 160,- Kč denně  (90,- Kč ubytování + 70,- Kč provozní náklady související s poskytnutím ubytování)

b) ve dvojlůžkovém pokoji 155,- Kč denně  (85,- Kč ubytování + 70,- Kč provozní náklady související s poskytnutím ubytování)

c) ve tří a více lůžkovém pokoji 150,- Kč denně  (80,- Kč ubytování + 70,- Kč provozní náklady související s poskytnutím ubytování)

2. výše úhrad za poskytnutí stravy celkem 140,- Kč denně  (hodnota potravin 73,- Kč denně + provozní náklady související s přípravou stravy 67,- Kč denně)

3. výše úhrad za péči v plné výši přiznaného příspěvku na péči

 

Složky úhrady u klientů starších 18-ti let

  • úhrada za poskytnutí ubytování
  • úhrada za poskytnutí stravy
  • úhrada za péči