standard-title Podání žádosti

Podání žádosti

Máte-li zájem o sociální služby, podejte si žádost.

 

Vzor žádosti si můžete osobně vyzvednout u sociálních pracovnic DNZ nebo požádat sociální pracovnice o zaslání nebo si ji můžete stáhnout na těchto internetových stránkách, žádost je také možné podat volnou formou.

Žádost je třeba doručit na adresu Domova na zámku Bystré, Zámecká 1, 569 92 Bystré.

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení

Žádost  do služby DOZP  ke stažení klikni zde.        Žádost do služby CHB ke stažení klikni zde.

V případě specifických potřeb souvisejících se zdravotním postižením nebo nedostatečných informací plynoucích ze sociálního šetření, si může sociální pracovník vyžádat od žadatele vyjádření lékaře. V případě nástupu do pobytové služby zájemce doloží aktuální lékařskou zprávu. Všechny tyto lékařské zprávy jsou žadatelům vráceny.  

Pro službu DOZP vzor tohoto vyjádření opět obdržíte u sociálních pracovnic nebo si ji můžete stáhnout na těchto internetových stránkách spolu s žádostí  klikni zde.

Pro službu CHB vzor tohoto vyjádření opět obdržíte u sociálních pracovnic nebo si ji můžete stáhnout na těchto internetových stránkách spolu s žádostí  klikni zde.

 

Podpora samostatného bydlení

Žádost ke stažení klikni zde.

Sociálně terapeutické dílny

Žádost ke stažení klikni zde.