Domácí řád pobytové služby DOZP vedle základních údajů a veřejného závazku (poslání, cílová skupina, cíl poskytované služby, zásady práce pracovníků, druh poskytované služby) řeší tyto základní oblasti:

 • Ubytování
 • Stravování
 • Hygienu
 • Úschovu cenných  a jiných věcí
 • Zdravotní a ošetřovatelskou péči
 • Pracovní a terapeutickou činnost
 • Pobyt klientů mimo DNZ a vracení úhrady
 • Návštěvy
 • Domácí zvířata
 • Dobu klidu v DNZ
 • Onemocnění klienta
 • Donášku poštovních zásilek
 • Škody
 • Podněty a stížnosti
 • Výbor a schůzky obyvatel
 • Opatření při porušení dohodnutých pravidel poskytované sociální služby v DNZ a možnosti vypovězení smlouvy
 • Výše úhrad
 • Fakultativní činnosti
 • Pravidla pro vedení hmotných a peněžních depozit klientů.

 

Domovní řád pobytové služby CHB řeší tyto základní oblasti:

 • zajištění pořádku v domě a okolí
 • soužití obyvatel
 • požární ochranu a bezpečnostní předpisy
 • návštěvy

Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte sociální pracovníky Domova na zámku Bystré.