Čj. 322/2021

Vyvěšeno: 1.4.2021

Volná pracovní pozice: sociální pracovník v DNZ Bystré

Stručná charakteristika náplně práce:

 • sociální práce v Domově na zámku Bystré zaměřená na cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením
 • administrativa související s poskytovanými službami,
 • spolupráce s rodiči, opatrovníky, školami, návaznými institucemi a dalšími organizacemi, orgány veřejné správy

Vzdělání: 

 • vzdělání a odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – min. VOŠ, VŠ sociální práce a příbuzné obory

Požadujeme:  

 • trestní bezúhonnost (nutné doložit výpisem z Rejstříku trestů při nástupu),
 • schopnost otevřené komunikace s klienty na různá témata,
 • schopnost jednat se zájemci o sociální službu napříč celým spektrem cílové skupiny
 • schopnost spolupráce a komunikace v týmu,
 • schopnost samostatné práce
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, práce s internetovou sítí),
 • znalost zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a Standardů kvality soc. služeb,
 • orientace v aktuální sociální, sociálně-právní a občansko-právní tematice

Písemné přihlášky obsahují:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů a údajů o odborných znalostech a dovednostech,
 • prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů.

Kontakt: Mgr. Ivo Musil, e-mail: ivo.musil@dnzbystre.cz, tel: 603293032

Zájemci mohou zasílat přihlášky do výběrového řízení poštou nebo e-mailem.

Přihlášení žadatelé budou přizváni na motivační pohovor.

Další informace o naší organizaci a poskytovaných službách naleznete na internetových stránkách www.dnzbystre.cz.