• V DNZ je poskytování sociální služby individuálně plánováno s každým klientem tak,aby mohla být respektována jaho specifika a byl podpořen všestranný rozvoj jeho osobnosti a potenciálu.
  • Plánování vychází z osobních cílů, plánů, potřeb, možností i schopností klienta.
  • Plánování služby vede klíčový pracovník DNZ a je založeno na jeho setkávání s klientem.
  • Klíčový pracovník je prostředníkem mezi klientem a ostatními pracovníky DNZ.
  • O průběhu individuálního plánování je veden písemný záznam.
  • Individuální plán klienta je pravidelně vyhodnocován. Výstupy tohoto hodnocení slouží k posouzení validity poskytovaných služeb i ke stanovení cílů v následujícím období.