Zájmové a volnočasové aktivity

Klienti mají možnost využít pestré nabídky volnočasových aktivit, mezi které patří např.: cyklistika, turistika, míčové hry, lyžování nebo docházení do zájmových kroužků.

Tyto zájmové kroužky jsou různého charakteru a podporují individuální rozvoj člověka. Máme kroužek vaření, ve kterém klienti získávají znalosti a prohlubují si své dovednosti při přípravách jednoduchých jídel.

Dále se klienti mohou zapojit v kroužku hudebním a hudebně- dramatickém. Se svými připravenými vystoupeními se prezentují na různých kulturních v akcích nejen v Bystrém, ale i v jiných městech – např.: Polička, Svitavy, Semily, aj.

Spoustu úspěchů dosahují klienti ve sportu. Své vlohy mohou rozvíjet v kroužcích sportovních, kde se hraje fotbal, florbal, stolní tenis a přehazovaná. Pro klienty, kteří se do výše uvedených sportů nezapojují, je připravena nabídka sportů přizpůsobených, ve kterých se disciplíny uzpůsobují individuálním možnostem klientů.

Ke sportování mohou klienti využívat jak prostor tělocvičny, tak nově vybudované víceúčelové hřiště vedle integračního centra Hájenka.

Pokud má někdo představu o trávení volného času spíše klidnějším způsobem, je možné využít relaxačních nabídek – snoezelen, senzomotorická místnost, zimní zahrada, krytý bazén v zámeckém parku.

Klientům je dále nabízena možnost účastnit se výletů, rekreačních pobytů, různých soutěží , přehlídek, slavností a spousty jiných dalších akcí.