Zájmové a volnočasové aktivity

Pobytová sociální služba aktivně podporuje klienty ve využívání běžných služeb, které jsou v daném místě dostupné, iniciuje a podporuje jejich integraci. Podporujeme využívání veřejných služeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. Bereme ohledy na osobní cíle, potřeby klienta a jeho přání. Klienti chráněného bydlení si sami rozhodují o využití volného času.

Klient, který projeví takovou míru samostatnosti, znalostí, které by jej v případě volného samostatného pohybu ve městě či okolí nějak neohrozily má možnost, po vzájemné dohodě s poskytovatelem, využít nabídnutých služeb sám.

Klient, který v rámci svých možností není schopný využít nabízených služeb mimo zařízení sám, využije služeb v doprovodu pracovníka,  pokud to umožní provozní podmínky poskytovatele.

Ve výjimečných případech, např. komplikuje-li aktuální zdravotní stav klientovi možnost využití nabízených služeb mimo zařízení, zajistí poskytovatel požadovanou službu přímo v bytě klienta. Jedná se např. o návštěvu lékaře, pedikérky nebo kadeřnice v bytě klienta.

Klientům jsou k běžnému užívání dostupné služby v oblasti zdravotnictví.

Dále jsou dostupné tyto služby:

 Veřejná místa a služby:

  • obchody, restaurace, cukrárna
  • opravny (opravna obuvi, čalounictví, oprava elektrospotřebičů, aj.)
  • pošta, knihovna
  • kino, kulturní a společenské akce
  • návštěva bazénu, koupaliště
  • využití veřejného sportoviště, účast při sportovních akcích
  • kostel

Relaxační a odpočinkové služby:

  • možnost výběru kadeřníka
  • využívání služeb pedikérky
  • možnost užívání kosmetických služeb, masáže

Pracovníci v sociálních službách v rámci individuálního plánování podporují klienty v naplňování jejich přání, potřeb a stanovených cílů. Poskytují podporu ve spolupráci s jinými subjekty např. ZUŠ Bystré, ZŠ, SZŠ, střední školy, Oblastní Charita Polička, Sociálně terapeutické dílny Bystré, a jiné organizace (např. rybáři, hasiči, Sokol Bystré, společnost Rytmus Východní Čechy, Tylům Dům Polička a jiné).

Pracovníci poskytují podporu v oblasti udržování kontaktu s rodinami a s jejich přáteli dle potřeb a přání klientů.

V rámci spolupráce s výše uvedenými subjekty mají klienti možnost, dle svého rozhodnutí, využít různých nabídek a zúčastnit se jich. Doprovod na tyto akce je klientům zajištěn pracovníky v sociálních službách s přihlédnutím k individuálním schopnostem a dovednostem klienta.