Terapeutické činnosti

  • Hipoterapie
    • Hiporehabilitace
    • Psychosociální ježdění
  • Canisterapie
  • Fyzioterapie

V hiporehabilitaci se využívají  různé  typy polohování. Hiporehabilitaci zajišťuje hipoterapeut ve spolupráci s hipologem a pomocníkem hipologa. Provoz v období od května do září 1 x týdně.

Psychosociální ježdění  se koná 2 x měsíčně v Ústupu od dubna do října. Jedná se zejména o hlazení, čištění, krmení koně, vodění koně a ježdění.

canisterapii se využívá  polohování psa, aportování a vodění psa.

Fyzioterapie – v rámci fyzioterapie se využívá: hydroterapie, magnetoterapie, léčebná tělesná výchova, procvičování jemné  a hrubé motoriky, Vojtova metoda, metoda proprioceptivní muskulární facilitace, metoda manželů Bobathových,balanční cvičení na míči.