Sociálně terapeutické činnosti probíhají v terapeutických dílnách.

Terapeutické dílny jsou tematicky rozdělené a každý klient se sám rozhodne, kterou dílnu bude navštěvovat.

Pracovníci se v dílnách zaměřují na individuální přístup ke každému jednotlivci s ohledem na jeho schopnosti i možnosti seberealizace a respektují míru zručnosti klienta. Cílem těchto aktivit je využití potenciálu každého klienta a rozvoj jeho sociálních i pracovních kompetencí.

  • V keramické dílně vznikají pod rukama klientů domova hrnečky, misky, svícny i drobná figurální keramika metodou lití keramické hmoty do forem. Klienti s podporou pracovníků vyrobené polotovary opatřují glazurami, nedílnou součástí dílny je keramická pec, ve které získávají všechny výrobky svou konečnou podobu.
  • V textilní dílně pracují klienti s ručními kolíkovými stavy, na kterých tkají sedáky na židle a lavice, Další drobné textilní výrobky vznikají z odstřižků látek, vlny, nebo použitím ubrouskové techniky.
  • Dílna na výrobu ručního papíru zaměstnává i klienty, kteří potřebují větší míru podpory. Základem výroby je rozstříhání použitého kancelářského papíru, namočení a rozmixování s vodou. Papírová hmota se obarví a nabírá do síta. Po zaschnutí se z archů ručního papíru vyrábí, s použitím decoupage, přáníčka, krabičky, záložky, tašky, atd.
  • V kreativní dílně vyrábí klienti zejména svíčky a to tzv. metodou za studena. Je to bezpečná metoda spočívající v tom, že do plastových forem skládají klienti různobarevné kostičky vosku, a ty se pak zalévají rozpuštěným voskem jiné barvy. Dále se zde zabývají výrobou různých drobností z papíru a dalších materiálů a výrobou textilních sedáků. V dílně najdou uplatnění i lidé, kteří zvládnou jen velmi nenáročnou činnost a potřebují individuální přístup.
  • V truhlářské dílně pracují klienti převážně v zimním období. Zabývají se výrobou sololitových korpusů ke košíkům, výrobou vařeček, prkének a dalších výrobků ze zbytkových materiálů. K dispozici zde mají bezpečné dřevoobráběcí stroje a nástroje.
  • Od jara do podzimu se klienti parkové dílny zabývají údržbou zatravněných ploch, hrabáním trávy, listí, pletím záhonů, výrobou kompostu, zametáním a dalšími technickými pracemi v areálu domova.