Podpora samostatného bydlení je terénní služba, jejímž posláním je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít ve vlastních nebo nájemních bytech a podporovat je podle jejich individuálních potřeb v samostatném životě.

Komu je sociální služba PSB určena?

Lidem s mentálním postižením od 18-ti let z okresu Svitavy, především města Bystré a Polička a jejich okolí.

Kdy je služba poskytovaná?

PO – PÁ (pracovní dny) po dohodě s klienty, obvykle od  6:00 – 19:30 hod

SO –  po dohodě s klienty, obvykle od  9:00 – 18:00 hod

NE a státní svátky – po dohodě s klienty, obvykle od 9:30 – 13:30 hod 

 

Co nabízíme?

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství

 

Jaké jsou naše cíle?

 • podpořit klienta v samostatném bydlení ve vlastním nebo nájemním bytě
 • rozvíjet praktické sociální dovednosti potřebné při každodenním obstarávání domácnosti (nákup, praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi)
 • podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času apod.)
 • podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli
 • poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů
 • společně s klientem pojmenovat krizové situace a podpořit klienta v jejich zvládnutí

Klient služby PSB je prostřednictvím telefonu v nepřetržitém kontaktu se sociální pracovnicí, pracovníkem přímé péče, s nimi konzultuje svá přání, obavy a rozhodnutí.

 

Zásady poskytované sociální služby

Individuální přístup – respektujeme klienta jako jednotlivou osobnost, průběh služby je přizpůsobován potřebám klientů

Rovnocenný, partnerský přístup ke klientům – klienti jsou partneři v procesu plánování a poskytování sociální služby

Podpora nezávislosti klienta na službě – klienti jsou podporováni ve využívání dostupných veřejných služeb

Respektování práva svobodné volby – podpora klienta v přijímání osobních rozhodnutí a jejich dopadů

Motivace – zaměřujeme se na schopnosti a získané dovednosti klienta, i malé úspěchy klientů zdůrazňujeme a používáme je jako motivační nástroj pro klienty a pracovníky

Týmová práce – pracovníci se radí, sdílí zkušenosti, spolupracují na řešení pracovních otázek

 

Služba PSB je poskytována ve vlastních nebo nájemních bytech klientů v Bystrém a Poličce. 

Ilustrační fotografie ze služby PSB.