Chráněné bydlení je nový typ celoroční pobytové sociální služby poskytované v komunitním prostředí.

Posláním služby „chráněné bydlení“ je realizace samostatného bydlení s podporou za účelem sociální integrace lidí s mentálním postižením do běžné společnosti. Podpora spočívá především v dlouhodobém upevňování a rozvíjení osobních a společenských návyků a pracovních dovedností.

Komu je sociální služba CHB určena?

 • Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu v chráněném bydlení osobám od 18-ti let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně.

Co nabízíme?

 • ubytování
 • pomoc a podpora pracovníka při zajištění a přípravě celodenní stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost
 • základní sociální poradenství
 • podporu samostatného bydlení 

Jaké jsou naše cíle?

 • hlavním cílem je nalezení, rozvíjení a využití zjevných i skrytých možností a schopností každého klienta.
 • podpora klientů při zvládání každodenní péče o sebe sama.
 • podpora klientů při zvládání chodu domácnosti – pomoc a podpora v rozvíjení konkrétních dovedností a rozumových schopností klientů spojených s běžným chodem domácnosti (úklid, praní prádla, nakupování, vaření, údržba domácích spotřebičů, hospodaření s penězi, péče o domácí zvíře, údržba okolí domu a společných prostor atd.).
 • podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů- zejména pomoc a podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a při vyřizování běžných záležitostí.
 • podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb – pomoc a podpora v kontaktu s úřady, soudy, poštou, bankou, lékařem, orientace ve městě, orientace v čase, orientace v cestování a jízdních řádech, ve využívání informačních zdrojů.
 • podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit – využívání nabídky pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce.
 • podpora klientů při smysluplném využívání volného času – podpora v hledání aktivit v rámci zařízení i mimo něj, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.
 • podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství.

Zásady poskytované sociální služby:     

 • Individuální přístup – různí klienti mají různé schopnosti a potřeby.
 • Důstojnost – respektování práv klientů.
 • Nezávislost – podpora klientů v nezávislosti na poskytované sociální službě.
 • Diskrétnost – pracovníci dbají na dodržování mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech.
 • Včasnost – sociální služba se snaží dle svých možností a možností klienta řešit jeho potřeby v co nejkratším čase.
 • Rovnost a nestrannost- stejný přístup ke všem klientům (neupřednostňování klientů).
 • Týmová práce a jednotnost přístupu.
 • Přizpůsobivost – míra sociální služby se mění v závislosti na potřebách klientů.
 • Kvalita – sociální služba je zajišťována kvalifikovanými pracovníky, kteří si stále zvyšují své odborné znalosti a praktické dovednosti a posilují své zkušenosti.

Vlastní realizace sociální služby chráněné bydlení probíhá v domě na nám. Na Podkově čp. 7 ve městě Bystré. V tomto domě jsou k dispozici jedno a dvoulůžkové byty s kuchyňským koutem a vlastním sociálním zařízením.

pohled na objekt na nám Na Podkově čp. 7 nyní a před lety

interiér objektu:

Byty jsou vybaveny lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní, stolem, židlí, kuchyňskou linkou, lednicí, varnou deskou nebo vestavěnou troubou (dle velikosti kuchyňské linky).

Administrativně je sociální služba chráněné bydlení zajištěna na hlavní budově Zámecká 1.

Služba chráněné  bydlení má možnost využívat automobil Dacia Logan z projektu: „Sociální automobil“ a  další vozidla DNZ Bystré. Dvě vozidla jsou upravena pro provoz s invalidními vozíky.

Městečko Bystré a jeho okolí umožňuje klientům našich služeb využít krásnou přírodu i historické centrum města s dostupnými službami.