Chráněné bydlení je nový typ celoroční pobytové sociální služby poskytované v komunitním prostředí. Posláním služby „chráněné bydlení“ je realizace samostatného bydlení s podporou za účelem sociální integrace lidí s mentálním postižením do běžné společnosti. Podpora spočívá především v dlouhodobém upevňování a rozvíjení osobních a společenských návyků a pracovních dovedností. Komu je sociální služba CHB určena?

 • Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu v chráněném bydlení osobám od 18-ti let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně.

Co nabízíme?

 • ubytování
 • pomoc a podpora pracovníka při zajištění a přípravě celodenní stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost
 • základní sociální poradenství
 • podporu samostatného bydlení

Jaké jsou naše cíle?

 • hlavním cílem je nalezení, rozvíjení a využití zjevných i skrytých možností a schopností každého klienta.
 • podpora klientů při zvládání každodenní péče o sebe sama.
 • podpora klientů při zvládání chodu domácnosti – pomoc a podpora v rozvíjení konkrétních dovedností a rozumových schopností klientů spojených s běžným chodem domácnosti (úklid, praní prádla, nakupování, vaření, údržba domácích spotřebičů, hospodaření s penězi, péče o domácí zvíře, údržba okolí domu a společných prostor atd.).
 • podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů- zejména pomoc a podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a při vyřizování běžných záležitostí.
 • podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb – pomoc a podpora v kontaktu s úřady, soudy, poštou, bankou, lékařem, orientace ve městě, orientace v čase, orientace v cestování a jízdních řádech, ve využívání informačních zdrojů.
 • podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit – využívání nabídky pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce.
 • podpora klientů při smysluplném využívání volného času – podpora v hledání aktivit v rámci zařízení i mimo něj, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.
 • podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství.

Zásady poskytované sociální služby: 

 • Individuální přístup – různí klienti mají různé schopnosti a potřeby.
 • Důstojnost – respektování práv klientů.
 • Nezávislost – podpora klientů v nezávislosti na poskytované sociální službě.
 • Diskrétnost – pracovníci dbají na dodržování mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech.
 • Včasnost – sociální služba se snaží dle svých možností a možností klienta řešit jeho potřeby v co nejkratším čase.
 • Rovnost a nestrannost- stejný přístup ke všem klientům (neupřednostňování klientů).
 • Týmová práce a jednotnost přístupu.
 • Přizpůsobivost – míra sociální služby se mění v závislosti na potřebách klientů.
 • Kvalita – sociální služba je zajišťována kvalifikovanými pracovníky, kteří si stále zvyšují své odborné znalosti a praktické dovednosti a posilují své zkušenosti.

Vlastní realizace sociální služby chráněné bydlení probíhá v domech na těchto adresách:

 • nám. Na Podkově čp. 7, Bystré
 • Čsl. armády čp. 989, Polička
 • J.V. Michla č. 1183,  Polička

 

Pohled na objekt na nám Na Podkově čp. 7 nyní a před lety:

interiér objektu:

Byty jsou vybaveny lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní, stolem, židlí, kuchyňskou linkou, lednicí, varnou deskou nebo vestavěnou troubou (dle velikosti kuchyňské linky). Městečko Bystré a jeho okolí umožňuje klientům našich služeb využít krásnou přírodu i historické centrum města s dostupnými službami.

Pohled na objekt na ulici Čsl. armády čp. 989 v Poličce                                                                                       

 

Interiér objektu:

 

                                    

V domě na ulici Čsl. armády čp. 989 v Poličce bydlí klienti služby chráněné bydlení v jedno a dvoulůžkových pokojích. K dispozici mají také společnou kuchyň a sociální zařízení. V kuchyni se nachází kuchyňská linka, lednice, sporák s varnou deskou, mikrovlnná trouba a myčka. V koupelně je pračka a sušička.  Pokoje jsou vybaveny lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní. Obyvatelé mohou využít zahradu s venkovním posezením. Rodinný dům se nachází v centru města Poličky v dosahu služeb občanské vybavenosti. U domu je autobusová zastávka. Naproti domu je park s rybníkem. Administrativně je sociální služba chráněné bydlení zajištěna na hlavní budově Zámecká 1. Služba chráněné bydlení má možnost využívat automobil Dacia Dokker z projektu: „Sociální automobil“ a další vozidla DNZ Bystré. Tři vozidla jsou upravena pro provoz s invalidními vozíky.

Pohled na objekt na ulici J.V. Michla čp. 1183 v Poličce

V domě na ulici J. V. Michla čp. 1183 v Poličce bydlí klienti služby chráněné bydlení v jedno a dvoulůžkových pokojích. K dispozici mají také společnou kuchyň s obývacím pokojem a společné sociální zařízení. V kuchyni se nachází kuchyňská linka, lednice, sporák s varnou deskou, mikrovlnná trouba a myčka.  K dispozici mají pračku se sušičkou.  Pokoje jsou vybaveny lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní. Obyvatelé mohou využít prostornou terasu a zahradu, na které se v budoucnu počítá s výstavbou zahradního domku a skleníku.

Rodinný dům se nachází v centru města Poličky v dosahu služeb občanské vybavenosti. V těsné blízkosti domu je obchod s potravinami a průmyslovým zbožím. Nedaleko se nachází les a městské koupaliště.

Administrativně je sociální služba chráněné bydlení zajištěna na hlavní budově Zámecká 1. Služba chráněné bydlení má možnost využívat automobil Dacia Dokker z projektu: „Sociální automobil“ a další vozidla DNZ Bystré. Tři vozidla jsou upravena pro provoz s invalidními vozíky.