Chráněné bydlení je celoroční pobytová sociální služba poskytovaná v komunitním prostředí města Bystrého a Poličky. Posláním služby „chráněné bydlení“ je realizace samostatného bydlení s podporou za účelem sociální integrace lidí s mentálním postižením do běžné společnosti. Podpora spočívá především v dlouhodobém upevňování a rozvíjení osobních a společenských návyků a pracovních dovedností.

Komu je sociální služba CHB určena?

 • Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu v chráněném bydlení osobám od 18-ti let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně.

Co nabízíme?

 • ubytování
 • pomoc a podpora pracovníka při zajištění a přípravě celodenní stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost
 • základní sociální poradenství

Jaké jsou naše cíle?

Hlavním cílem je obnovení standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně a zodpovědně.

 • hlavním cílem je nalezení, rozvíjení a využití zjevných i skrytých možností a schopností každého klienta.
 • podpora klientů při zvládání každodenní péče o sebe sama.
 • podpora klientů při zvládání chodu domácnosti – pomoc a podpora v rozvíjení konkrétních dovedností a rozumových schopností klientů spojených s běžným chodem domácnosti (úklid, praní prádla, nakupování, vaření, údržba domácích spotřebičů, hospodaření s penězi, péče o domácí zvíře, údržba okolí domu a společných prostor atd.).
 • podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů- zejména pomoc a podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a při vyřizování běžných záležitostí.
 • podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb – pomoc a podpora v kontaktu s úřady, soudy, poštou, bankou, lékařem, orientace ve městě, orientace v čase, orientace v cestování a jízdních řádech, ve využívání informačních zdrojů.
 • podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit – snaha o využití nabídky pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, podpora při využívání sociálně terapeutické dílny, spolupráce s jinými poskytovateli (Rytmus, Charita)
 • podpora klientů při smysluplném využívání volného času – podpora v hledání aktivit v rámci zařízení i mimo něj, zajištění podmínek pro vzdělávání přiměřené věku.
 • podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství.

Podpora a péče je poskytována s ohledem na individuální možnosti, dovednosti a potřeby klienta. Poskytujeme podporu v těchto oblastech – ubytování; stravování; podpora klientů při zvládání každodenní péče o domácnost; podpora v oblasti péče o vlastní osobu; podporování zájmů a aktivit klienta; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – rozsah podpory je u každého klienta uveden v jeho individuálním plánu.

 

Vlastní realizace sociální služby chráněné bydlení probíhá v domech na těchto adresách:

 • nám. Na Podkově čp. 7, Bystré
 • Čsl. armády čp. 989, Polička
 • J.V. Michla č. 1183,  Polička

 

Pohled na objekt na nám Na Podkově čp. 7 nyní a před lety:

interiér objektu:

Byty jsou vybaveny lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní, stolem, židlí, kuchyňskou linkou, lednicí, varnou deskou nebo vestavěnou troubou (dle velikosti kuchyňské linky). Městečko Bystré a jeho okolí umožňuje klientům našich služeb využít krásnou přírodu i historické centrum města s dostupnými službami.

Pohled na objekt na ulici Čsl. armády čp. 989 v Poličce                                                                                       

 

Interiér objektu:

 

                                    

V domě na ulici Čsl. armády čp. 989 v Poličce bydlí klienti služby chráněné bydlení v jedno a dvoulůžkových pokojích se základním vybavením. Klient CHB má možnost vybavit si pokoj svým nábytkem, doplňky a spotřebiči, dle svého vkusu. K dispozici mají také společnou kuchyň, popřípadě byt s kuchyňským koutem, které jsou standardně zařízené a vybavené spotřebiči.  V koupelně je k dispozici pračka a sušička. Obyvatelé mohou využít zahradu s venkovním posezením. Rodinný dům se nachází v centru města Poličky v dosahu služeb občanské vybavenosti. U domu je autobusová zastávka. Naproti domu je park s rybníkem. Administrativně je sociální služba chráněné bydlení zajištěna na hlavní budově Zámecká 1. Služba chráněné bydlení má možnost využívat automobil Dacia Dokker z projektu: „Sociální automobil“ a další vozidla DNZ Bystré. Tři vozidla jsou upravena pro provoz s invalidními vozíky.

Pohled na objekt na ulici J.V. Michla čp. 1183 v Poličce

V domě na ulici J. V. Michla čp. 1183 v Poličce bydlí klienti služby chráněné bydlení v jedno a dvoulůžkových pokojích se základním vybavením.  K dispozici mají také společnou standardně zařízenou kuchyň s obývacím pokojem a společné sociální zařízení. K dispozici mají pračku se sušičkou. Obyvatelé mohou využít prostornou terasu a zahradu, na které se nachází zahradní domek a skleník.

Rodinný dům se nachází v centru města Poličky v dosahu služeb občanské vybavenosti. V těsné blízkosti domu je obchod s potravinami a průmyslovým zbožím. Nedaleko se nachází les a městské koupaliště.

Administrativně je sociální služba chráněné bydlení zajištěna na hlavní budově Zámecká 1. Služba chráněné bydlení má možnost využívat automobil Dacia Dokker z projektu: „Sociální automobil“ a další vozidla DNZ Bystré. Tři vozidla jsou upravena pro provoz s invalidními vozíky.