standard-title Sociální služby

Sociální služby

Pobytové služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením

(§ 48, zákon č. 108/2006 Sb.)

Chráněné bydlení

(§ 51, zákon č. 108/2006 Sb.)

Terénní služba

Podpora samostatného bydlení

(§ 43, zákon č. 108/2006 Sb.)

Ambulantní služba

Sociálně terapeutické dílny

(§ 67, zákon č. 108/2006 Sb.)