Sociální služby

Domov na zámku Bystré poskytuje:

Pobytové služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením

(§ 48, zákon č. 108/2006 Sb.) a Chráněné bydlení ( (§ 51, zákon č. 108/2006 Sb.) 

Terénní službu: Podpora samostatného bydlení (§ 43, zákon č. 108/2006 Sb.)

Ambulantní službu: Sociálně terapeutické dílny (§ 67, zákon č. 108/2006 Sb.)