Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název ŘO/ZS: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Fond: Evropský sociální fond

Název projektu: Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb prevence,

na území Pardubického kraje, pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.