Podstránka

Uvažujete o využití sociálních služeb Domova na zámku Bystré ?

Podání žádosti - v této části sï můžete stáhnout žádost o poskytnutí služby a vyjádření lékaře.

Jednání se zájemcem o službu - konkrétní kroky, které vedou k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

V části Úhrada za poskytované služby najdete částky, které naši klienti hradí za poskytované služby.