Podpora samostatného bydlení

Hodnocení cílů sociální služby Podpora samostatného bydlení - za rok 2016

Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) je DNZ Bystré poskytovaná od poloviny roku 2013. Postupně se tato služba rozrůstá – na konci rolu 2014 byla služba poskytována 6 lidem, v roce 2015  - 15 lidem a v průběhu roku 2016 se kapacita služby PSB navýšila na 20 osob. Tato terénní služba je poskytována celkem v devíti bytech devatenácti mužům a jedné ženě. Šest bytů je v Bystrém a tři byty jsou v Poličce. Osm bytů mají klienti pronajaty od soukromých osob. Úzkou spoluprácí s městem Bystré došlo i k vyřešení bydlení jednoho z našich klientů, kdy mu město Bystré pronajalo městský byt 1+KK a tím mu umožnilo samostatně bydlet i se svým pejskem. Služba PSB flexibilně reaguje na potřeby klientů a poskytuje jim podporu v oblastech, v níž nejsou zcela soběstační.

Cíle služby PSB:

Podpořit klienta v samostatném bydlení ve vlastním nebo nájemním bytě

V průběhu roku 2016 došlo k navýšení počtu pronajatých bytů jak v Bystrém, tak i v Poličce. V květnu přijali nabídku k pronájmu bytu na novém sídlišti v Poličce dva klienti, kteří se tak přestěhovali do Poličky. O uvolněný byt v Bystrém ihned projevili zájem další klienti, kteří do služby PSB přešli přímo z hlavní budovy zámku, kde doposud využívali službu DOZP (Domov pro osoby se zdravotním postižením). V červnu pak přišla nabídka k pronajmutí malého rodinného domku v Bystrém od jeho majitele, kterou využili dva mladí muži, kteří do té doby získávali zkušenosti v sociální službě chráněného bydlení.

Klienti mají byty vybaveny běžným nábytkem, který si zakoupili ze svých finančních prostředků – lůžko, šatní skříně, psací stoly, jídelní stoly a židle, apod., ale také základním vybavením domácnosti, jako jsou pračky, lednice, mikrovlnné trouby, televizory, počítače a další elektronikou. V některých bytech ponechali majitelé klientům, po vzájemné dohodě, část vybavení, např.: jídelní stůl se židlemi, sedací soupravu, nábytek, koberce, nebo zabudované osvětlení.

Rozvíjet praktické sociální dovednosti potřebné při každodenním obstarávání domácnosti (nákup, praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi)

Klientům, kteří využívají službu PSB byla poskytována podpora na základě individuálních potřeb, v různých dnech a časech.

Úklid domácností si klienti z větší části zajišťovali sami, podpora jim byla poskytována při činnostech vyžadující zvýšenou opatrnost, např. při mytí oken, nebo při práci, která zpravidla není mužům blízká, jako je tepování koberců, praní záclon, apod.

Opakovanými činnostmi si v průběhu roku osvojili dovednosti potřebné k běžnému životu -  dokáží používat automatické pračky, sporáky, a jiné spotřebiče. Podpora pracovníků spočívá, dle individuálních potřeb klientů, např. v radě při nákupu pracích prostředků, poradenství jaký prací program vhodně zvolit k jednotlivému materiálu, apod. Nově příchozím klientům do služby PSB byl k nácviku obsluhy pračky nabídnut obrázkový manuál.

Intenzivní podpora byla klientům poskytována v oblasti hospodaření s penězi, nejčastěji při plánování nákupu potravin, oděvů a dalších věcí běžné spotřeby. S podporou pracovníků si klienti osvojují dovednosti v rozplánování si svých příjmů a výdajů. Čtyřem klientům byla průběžně poskytována podpora při nácviku výběru peněz z bankomatu. V rámci hospodaření s penězi bylo s klienty preventivně hovořeno o možných nástrahách, např.: ztráta peněz, okradení, výhodné nabídky operátorů přes mobilní telefony, nabídky zboží od podomních prodejců, sjednávání půjček, apod. 

Podpořit klienta v samostatném rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času apod.)

Klienti dle svých potřeb dostávali podporu při cestování do zaměstnání, na osobní nákupy, aktivity, za rodinami apod. Klienti, kteří často cestují autobusem, si s podporou pracovníků vyřídili Iredo karty, které jim při cestování usnadňují platbu. Jednomu klientovi byla pravidelně 1 x týdně poskytována podpora při cestování autobusem na trase Polička – Bystré a zpět.  

V průběhu roku byla také klientům PSB, dle jejich potřeb, poskytnuta podpora při jednáních na úřadech, např.: na MěÚ v Bystrém a v Poličce při zařizování změny trvalého bydliště a vyřizování nových dokladů, v bankách při zřizování svých účtů, na poště nebo na pobočce České spořitelny při výběru peněz z bankomatu, apod. Podpora byla klientům poskytována jak pracovníky přímé péče, tak sociálními pracovnicemi nebo opatrovníky.

Klienti se v tomto roce již více osamostatnili v rozhodování a volbě, jak trávit svůj volný čas. Pracovníci pomáhali klientům vyhledávat nabídky a pozvánky na akce v Bystrém a okolí. Někteří využili možnosti zapojit se do akcí pořádaných Domovem, např.: účast na Turnaji přátelství, na florbalovém turnaji, přišli se podívat na Zámecké slavnosti apod. Ale také se účastnili akcí pořádaných jinými organizátory, jakou jsou Město Bystré, Město Polička či jiná zařízení poskytující sociální služby – Svitavy, Skřivany aj. Klienti se zúčastnili např.: oslav výročí k založení železnice v Poličce, divácky podpořili sportovce při tradičním běhu kolem poličských hradeb, zúčastnili se hudebního festivalu 555, sledovali skateboardové závody. Využívají také nabídky programu Tylova domu a vybírají si koncerty dle svého vkusu a oblíbeného hudebního žánru – tři klienti byli na koncertu dechové kapely Mistříňanka, další dva klienti byli na koncertu zpěváka Jakuba Smolíka. Klienti PSB se také zúčastnili akcí v adventním období - rozsvěcení vánočních stromů na náměstích v Bystrém i v Poličce, návštěva vánočních trhů aj. Jeden z klientů PSB začal v průběhu roku pravidelně docházet do kostela v Bystrém.  

Na základě samostatného rozhodnutí ukončil, před koncem roku, na vlastní žádost jeden z klientů smlouvu o poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení. 

Podpořit klienta v upevnění, obnovení kontaktu s rodinou a přáteli

V průběhu roku byla klientům PSB poskytnuta podpora dle jejich individuálních potřeb. Jeden z klientů, byl zkontaktován prostřednictvím pořadu České televize „Pošta pro tebe“ a po letech se shledal se svým otcem. V průběhu celého roku byl podporován v navazování vztahu, podpořen v nácviku cestování do místa otcova bydliště, a v letním období byl podpořen při zajištění ubytování pro otce a jeho ženu, aby spolu mohli strávit pár dní společně. Jeden klient strávil se svými přáteli týden na horách, další byl navštívit přátele v dětském domově, kde dříve žil. Jednomu klientovi byl zajištěn doprovod při cestování do míst, kde vyrůstal a má zde své vzpomínky z dětství. Dalším klientům byla průběžně poskytována podpora při kontaktu s rodinami a přáteli, zprostředkováním telefonických kontaktů. Formou podpory je také nácvik manipulace s mobilním telefonem.

 Poskytnout podporu v oblasti mezilidských a partnerských vztahů

V oblasti mezilidských vztahů byla klientům v průběhu celého roku 2016, poskytována intenzivní podpora. Klientům, kteří se nově přestěhovali do bytů (2 v Bystrém, 2 v Poličce), byla poskytnuta podpora při seznamování se s majiteli bytů a se sousedy. Dva klienti, kteří začali pracovat na nových pracovištích, byli podpořeni v seznámení se nejen s novým pracovním prostředím, ale hlavně s novými spolupracovníky.

Mezilidské vztahy jsou spontánně upevňovány při pravidelném setkávání se na pracovištích. V průběhu roku z celkového počtu 20 klientů jich 10 našlo uplatnění na volném trhu práce, 4 pracovali na dohodu v DNZ Bystré, 3 pokračovali ve spolupráci s AC dílnami v Poličce a 1 klient pravidelně docházel pracovat od sociálně terapeutických dílen v Bystrém. Dvěma klientům, v tomto roce, kteří získali uplatnění na volném trhu práce, byly sjednány pracovní smlouvy na dobu neurčitou, jednomu klientovi byla po uplynutí zkušební doby prodloužena pracovní smlouva na rok. Dva klienti neměli zájem o stálé zaměstnání, dle svého uvážení si vyhledávali příležitostné pomocné práce v Bystrém a okolí.

V oblasti partnerských vztahů byla dvěma klientům poskytnuta podpora při zajištění rekreačních pobytů se svými přítelkyněmi, jednomu partnerskému páru byla poskytnuta podpora při společném vedení domácnosti.

Společně s klientem pojmenovat krizové situace a podpořit klienta v jejich zvládnutí

Pracovníci byli v průběhu roku klientům nápomocni při řešení každodenních i mimořádných situací. V rámci individuálního plánování zaznamenávali a identifikovali možné krizové situace, které v jejich životech nastaly, nebo by nastat mohly. Podporou klientům, při zvládnutí krizových situací, byli individuální rozhovory, ale také řešení situací v týmu. Klienti služby PSB se pravidelně 1x měsíčně setkávají na hodnotících a monitorovacích setkáních, kde probíhají otevřené hovory o možných následcích a připomenutí preventivních opatřeních, aby se snížila míra rizika krizové situace. Zde mají klienti, pokud chtějí, možnost o svých problémech hovořit s ostatními. V roce 2016 byly řešeny situace náhlého zhoršení zdravotního stavu, závislost na návykových látkách, gamblerství, vztahy na pracovišti, řešení situace při podezření jednání klienta v rozporu se zákonem.