Podání žádosti

  • Máte-li zájem o sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení je nutné si podat žádost. Žádost ke stažení zde.
  • Máte-li zájem o sociální služby Podpora samostatného bydlení je nutné si podat žádost. Žádost ke stažení zde.
  • Máte-li zájem o sociální služby Sociálně terapeutické dílny je nutné si podat žádost. Žádost ke stažení  zde.
  • Vzor žádosti si můžete osobně vyzvednout u sociálních pracovnic DNZ nebo požádat sociální pracovnice o zaslání nebo si ji můžete stáhnout na těchto internetových stránkách, žádost je také možné podat volnou formou.
  • Žádost je třeba odevzdat sociálním pracovnicím DNZ nebo zaslat na adresu Domova na zámku Bystré, Zámecká 1, 569 92 Bystré.
  • Současně se žádostí o poskytnutí sociální služby DOZP a CHB  jste povinni oslovit svého ošetřujícího lékaře, aby vyplnil vyjádření lékaře a zašlete jej na adresu vedoucí zdravotního útvaru:  Iva Hejduková, Domov na zámku Bystré, Zámecká 1, 569 92 Bystré. Vzor tohoto vyjádření opět obdržíte u sociálních pracovnic nebo si ji můžete stáhnout na těchto internetových stránkách spolu s žádostí zde.