Parkové úpravy

Domov na zámku Bystré, parkové úpravy         

Projekt, realizovaný v letech 2008 až 2010, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu byla obnova vegetačních prvků v celém parku, která zahrnovala nejen kácení stromů včetně likvidace pařezů a odstranění keřů, ale rovněž novou výsadbu stromů a keřů, obnovu parterového záhonu na nádvoří zámku a regeneraci travnatých ploch.

Pardubický kraj podal žádost o poskytnutí dotace na tento projekt do 6. Výzvy Operačního programu Životní prostředí na podzim roku 2008. Vlastní realizace proběhla v roce 2010. Cílem celého projektu je regenerace významné sídelní zeleně v parku, obnova a rozvoj funkčních ploch této zeleně s výrazným vlivem na zlepšení kvality života člověka v urbanizované krajině.

Celkové uznatelné náklady projektu byly 1 736 604,70 Kč a Pardubický kraj obdržel dotaci 1 562 944,22 Kč.