Domov na zámku Bystré poskytuje pobytové, terénní a ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Nejstarší pobytovou sociální službou je Domov pro osoby se zdravotním postižením. Jako druhá pobytová sociální služba bylo v roce 2010 otevřeno Chráněné bydlení. Terénní službu Podpora samostatného bydlení poskytujeme od července 2012. V lednu 2015 jsme otevřeli ambulantní sociální službu Sociálně terapeutické dílny.

Sociální služby jsou poskytovány klientům s ohledem na jejich  aktuální zdravotní stav i jejich možnosti, osobní specifika a z nich plynoucí individuální potřeby.

U pobytových služeb nabízíme bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Sociální službu zajišťují pracovníci přímé péče.  V případě služby Domov pro osoby se zdravotním postižením zajišťuje službu kromě pracovníků přímé péče také zdravotnický personál včetně fyzioterapeuta.

V souladu s dlouhodobým záměrem sociálního začleňování, zvyšováním samostatnosti a nezávislosti klienta na sociální službě klademe důraz na využívání běžných zdrojů (veřejných služeb města a okolí). Snažíme se o rozšiřování příležitostí pro klienty a reálnou podporu k usnadnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.