květen

Výlet na Traktoriádu v Nedvězím

V sobotu dne 6. května se vydalo směrem na Nedvězí, v doprovodu dvou pracovnic, 8 klientů ze služby „chráněné bydlení“ a 2 klienti ze služby „podpora samostatného bydlení“. Zde se totiž konal již třetí ročník Traktoriády. Na louce za obcí se shromáždily desítky traktorů a traktůrků domácí i tovární výroby. V tzv. depu jsme si všechny stroje mohli zblízka prohlédnout a obdivovat jejich velikost, barvu a lesk. U některých nešlo přehlédnout, že se na nich podepsala stopa času. Byly rezavé a opotřebované. U těch nových jsme mohli obdivovat jejich modernost a funkčnost pro práci v zemědělství. Nejdříve proběhla spanilá jízda obcí a potom začala pro nás nejzajímavější část – soutěž rychlosti. Stroje startovaly ve dvojicích a musely projet vytyčenou trať. Ti nejodvážnější majitelé svých nablýskaných miláčků si troufli i na průjezd bahnitým úsekem. To byla teprve ta pravá podívaná pro návštěvníky. Mnozí z přihlížejících diváků zde skončili pod palbou odlétajícího bahna. No a nepřejte si vidět ty zabahněné stroje! Nás bahno naštěstí minulo a mohli jsme se posilnit u stánků s občerstvením, prohlédnout si i skákací (kupodivu ne hrad) ale kombajn a stavili jsme se i u ohrady s koňmi, kteří zde byli přítomni hlavně pro potěšení dětí. Počasí nám přálo a celé odpoledne nám příjemně uteklo. Domů jsme se vraceli plni dojmů.

Jarmila Štefková a Jarmila Moravcová


Májové první grilování a svátek Matek

Májový měsíc začal na 1. patře ve znamení prvního grilování na terase. Konečně jsme se dočkali trochu hezkého počasí, a tak jsme nakoupili párky. Pan Drábek nám zprovoznil gril a za chvíli už se linula libá vůně opékaných špekáčků. Sem tam na nás spadla ještě vločka, ale neodradilo nás to, věděli jsme, že slunečné dny jsou tu!

V sobotu 13. května jsme vzpomínali na maminky, které mají svátek druhou neděli v květnu. S  Jaroslavem jsme koupili květinu pro vzpomínku. S Fandou jsme přání vyráběli elektronicky – Fanda pózoval téměř profesionálně před fotoaparátem se žlutým tulipánem.

Máj je zkrátka krásný měsíc… a to jsme teprve v polovině!

Hana Plchoutová

Marcela Šudomová


Slunce se usmívalo na Svítání Cup 2017

Základní škola a Praktická škola Svítání v Pardubicích ve spolupráci s Golf &Country Clubem Svobodné Hamry pořádala v sobotu 13. května již 17. ročník benefičního golfového turnaje:“ Svítání Cup 2017“. Pozvání na tuto tradiční sportovní a společenskou akci využila také pětice obyvatel domova na zámku s doprovodem. Turnaj, jehož se účastní také významní hosté, se konal na golfovém hřišti pořadatelského golfového klubu ve Svobodných Hamrech u Hlinska. Mezi hosty byl například Petr Novák, trenér Martiny Sáblíkové, herečka Kateřina Sedláková, český Rocky Peter O. Pecha či vycházející hvězda českého hereckého nebe Anastasia Chocholatá. Jako moderátor provedl hosty sportovním dnem známý bavič, moderátor a zpěvák Josef Melen. Nechyběla ředitelka školy Svítání a 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky PhDr. Miluše Horská.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ v Pardubicích už čtvrt století poskytuje vzdělávání a služby dětem s mentálním a kombinovaným postižením. Golfový turnaj je tradiční akcí, která má pro žáky školy velký integrační význam a slouží rovněž jako benefiční s cílem získat finanční prostředky na činnosti školy.
Na cvičném greenu si svoji šikovnost prověřili nejen žáci z pořadatelské školy, ale i jejich kamarádi a sourozenci, bez ohledu na zdravotní či golfový handicap, protože ty v tomto klání nehrály žádnou roli. Rozhodující bylo nadšení pro sport a dobrá nálada. Té letos nic nestálo v cestě, protože se sluníčko, které má pardubické „ SVÍTÁNÍ“ ve znaku, celý den usmívalo.

Štěstí při odpalech si vyzkoušeli také golfoví nováčci z domova na zámku – Pavel Kazda, Martin Chyla, Jiří Jílek a dva Václavové – Valenta a Marek.

Všichni se svého úkolu zhostili se ctí. Spolu s dalšími golfisty postupovali boji od jamky k jamce. Odpaly se dařily, míčky postupně dopravili až do té poslední, šesté. Kromě bojů na greenu čekala na účastníky také projížďka na koních. Mladší si vyzkoušeli skákací hrad a malování na obličej.

Ve Svobodných Hamrech prožili všichni pohodový den. Za sportovní úsilí všichni golfisté po zásluze převzali diplom a drobnou pozornost z rukou moderátora Josefa Melena.


Návštěva Multikina v Olympii v Brně

Na 15. května jsme naplánovali společně s žáky večerní školy a obyvateli 1. patra domova návštěvu Multikina v Olympii v Brně.

Olympie je bezbariérová a právě probíhala výstava kostýmů z filmů, např. Postřižiny a jiných. Multikina nabízejí široký výběr filmů, takže každý si přijde „na své“. Naše skupinka si vybrala filmy „Šmoulové – Zapomenutá vesnice“ a rodinný český film „Špunti na vodě“. A byl to dobrý výběr – oba filmy byly veselé a promítané v 3D kvalitě! Po promítání jsme se sešli opět před kinosály a zamířili na malé občerstvení – každý podle chuti. Zvláště pro imobilní klienty se vyžití někdy hledá dost těžko, a tak radost, kterou naši obyvatelé projevovali, byla i naší radostí.

„Bylo to super.“ Jak sami vyjádřili účastníci výletu.

Hana Plchoutová

Mgr. Tomáš Vrba


 

Obyvatelé chráněného bydlení na výletě v Borové

Devět obyvatel chráněného bydlení se 16. května zúčastnilo celodenního výletu do Borové.  Ráno o půl desáté jsme odjeli autobusem do Poličky. Zde jsme čekali na vlak, který nás odvezl na místo. Někteří z nás cestovali vlakem poprvé a o to více si cestu užili. V Borové jsme navštívili restauraci, kde byl domluven minigolf.

Po dobrém obědě jsme začali hrát. Počasí nám přálo a samotná hra nás velice nadchla. Strávili jsme zde asi dvě hodiny a poté se vydali na vycházku po Borové. Navštívili jsme ještě Kučerovu roubenku, kde jsme si odpočinuli a dali menší občerstvení. V 17.00 hodin jsme odjeli vlakem do Poličky a autobusem zpět do Bystrého. Výlet se vydařil a my už teď víme, že se do Borové určitě zase někdy vrátíme.

Marie Švancarová

Jarka Moravcová

Ilona Macků


Obyvatelé Zátiší návštěvníky Koloniálu Karla Baizy

Dne 16. května navštívili 4 obyvatelé Zátiší s doprovodem výstavu: "Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování", kterou připravilo Centrum Bohuslava Martinů v  Poličce. Na výstavě jsme se dozvěděli leccos zajímavého o vzniku obchodování a obchodů. Mohli jsme porovnat odlišnosti v obchodování dříve a nyní.

Dozvěděli jsme se, jak se šířilo zboží, jak se určovala cena. Zhlédli jsme „trafiku“ i „hokynářství“, kde jsme si sami vyzkoušeli vážení různého zboží a balení do papírových kornoutů. Mohli jsme porovnat sortiment  dobového koloniálu, cukrárny, řeznictví, obchod s textilem, sklenářství a trh.

Jeden z našich klientů ihned poznal, že to je z doby knihy Karla Poláčka:„Bylo nás pět“ a zanotoval písničku z filmové verze. Vždyť také výstava byla inspirována touto populární knihou. Náš výlet byl zakončen malým občerstvením v cukrárně. Klienti se vrátili spokojeni a plni zážitků.

Věra Hejtmánková

Domov na zámku Bystré


Obyvatelé chráněného bydlení úspěšní na sportovním dni

V pátek 19. května se klienti chráněného bydlení zúčastnili sportovního dne v Domově pro seniory v Bystrém. Akce začala hudebním vystoupením pěveckého souboru „BABI„. Potom se začalo soutěžit. Připraveny byly tyto  disciplíny -  pétanque, člověče nezlob se, ruské kuželky, házení kroužků a chytání rybiček.  Naši klienti se zúčastnili všech disciplín. Byli úspěšní a radovali se zasloužené odměny.

Marie Švancarová


Hippoterapie s Jitřenkou

Kobylka Jitřenka ze Stašova, která k nám jezdí na hippoterapii, je trpělivá. Mimo ježdění se nechá v přestávce hladit, krmit, sklání hlavu do tolika vozíků a rehabilitačních kočárů a znovu a znovu se vrací. Takových koníků je málo.

Jitřenka taková je. Jezdí sem k nám již řádku let a nutno podotknout, že ani její majitelé, manželé Pletichovi, nikdy „mazlení a tulení s Jitřenou“ našim obyvatelům neodepřeli. Díky tomu si kontakt se živým zvířetem mohou užít i obyvatelé s nejtěžším postižením.

A naši obyvatelé 1. patra se smějí, vesele Jitřenku krmí, volají na ni…

O radost ze života jde přece především.

 

Larisa Žilová

Božena Jančíková

Hana Plchoutová


„Všichni po jednou střechou“

V pondělí 22. května jsem se zúčastnila zážitkového dopoledne v Mateřské školce v Rohozné s názvem „Všichni pod jednou střechou“. Na projektu, který měl přiblížit dětem život s handicapem a práci s těmito lidmi jsem se podílela i jako spoluautorka.

Děti si zkoušely zrakový handicap, canisterapii, muzikoterapii. Já jsem měla dětem přiblížit mentální a zdravotní postižení – jako je imobilita. Věkové rozpětí účastníků bylo 2 roky až 6 let v počtu asi 35.

Musím se přiznat, co mě zaujalo a mile překvapilo, byl velmi poctivý přístup dětí ke všem aktivitám. V mých očích se opravdu staly malými hrdiny. Vyzkoušeli jízdu na elektrickém vozíku, cvičnou evakuaci na evakuační podložce a také zrcadlové kreslení. Při vysvětlování pozorně poslouchaly a v pár očích se objevily i slzičky. Na druhé straně byly zážitky pro ně překvapivé a staly se na chvíli i atrakcí.   Zvláště chlapci prosili o opětovný nácvik evakuace na matraci, takže strhli k zájmu i své paní učitelky, které zatoužily si to vyzkoušet také samy na sobě.

Na závěr děti dostaly malý dárek a osvědčení, na kterém jim byl udělen titul „Nejlepší kamarád pro všechny.“ Sem tam se objevili zájemci i z řad veřejnosti. Akce je zaujala, protože prý „je zde první tohoto druhu“.

Měla jsem radost, že jsem se mohla podělit se zážitky ze své práce. Zprostředkovat zdravým lidem, jak se cítí lidé s handicapem.

Nutno podotknout, že Domov na zámku Bystré a Speciální pedagogické centrum Brno zapůjčily veškeré pomůcky zdarma a účastnili jsme se akce jako dobrovolníci bez nároku na jakoukoli odměnu. Canisterapie s farmy „U lamáka“ a muzikoterapie Zeměznění pouze za symbolické ceny – dopravné.

Tou největší odměnou nám byla spokojenost a radost a skvělá zpětná vazba a to nejen dětí. Osvětová činnost může mít mnoho podob – letáky, přednášky, ale za sebe si myslím, že tato je jedna z nejlepších a nejlépe použitelných v životě. Já sama jsem si vyzkoušela na sobě zrakový handicap v rámci studia a můžu říct, že na přeplněném nádraží jsem nevidomému člověku uměla správně pomoci jen já – a nebyl to špatný pocit.

Hana Plchoutová