Historie zámku

V 11.století pravděpodobně vznikla nad potokem Bystrý lovecká tvrz, která zanikla v bojích Čechů s Poláky. Nová byla založena asi 1 km východním směrem na staré zemské cestě z Čech na Moravu.Tvrz náležela ke svojanovskému panství.

Výrazný zlom nastal v roce 1583, kdy bylo rozděleno svojanovské panství a Jan Bezdružický z Kolovrat postavil renesanční zámek (1586-1590), jehož základní podoba zůstala zachována dodnes. Později se Bystrému nevyhnula ani třicetiletá válka ani selské bouře a velmi často docházelo i ke střídání majitelů zámku. V roce 1710 získal bysterské panství výměnou hrabě z Hohen-Embsu za panství Vaduz od Lichtenšteinů. V letech 1761-1866 se zde střídaly ženy z rodu Hohenembsů, protože dynastie postupně vymírala po meči. Do historie zámku výrazně zasáhly dvě majitelky. Jejich hroby nalezneme v hartmanské kapličce asi 1 km východně od zámku. První z nich byla Marie Rebeka, která sem převezla celou knihovnu a obrazárnu rodu, která je dnes umístěna v Městské galerii v Poličce. S majetkem špatně hospodařila a proto zchudla i s celým panstvím. Poslední majitelka, Ernestina z Langetu, zámek opravila, vymalovala a zřídila tu anglický park. Při opravách došlo ke zbourání zámecké věže s hodinami. V Bystrém pořádala koncerty a divadelní představení. Na své panství zvala vzdělanou společnost, do které patřili i Josef Mánes a Jan Neruda. V roce 1866 zemřela a celý majetek připadl císaři Františku Josefu I. https://www.dnzbystre.cz/deploy/img/fck/Image/stary1.jpg

Rok 1918 přinesl změnu. Místo císařského majetku zde byl velkostatek patřící státu, jehož ředitelství sídlilo na zámku. Po roce 1945 sloužil objekt jako sklad, od roku 1953 byl zámek sídlem různých druhů internátních škol. V květnu 1975 byl v objektu zámku zřízen Okresním národním výborem ve Svitavách Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež v Bystrém. Ten přešel v roce 1981 pod Okresní úřad sociálních služeb Svitavy.V roce 1978 došlo ke dvěma požárům hlavní budovy , po více než desetileté přestavbě byly v roce 1990 zprovozněny všechny prostory zámku. Od roku 1992 byl Ústav sociální péče Bystré u Poličky jako samostatná rozpočtová organizace, jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad Svitavy. Od 1.1. 2001 jsme organizační složkou státu se stejným zřizovatelem. Změnou zřizovatele, z důvodů statoprávního uspořádání, se stal Pardubický kraj a jsme příspěvkovou organizací. V roce 2015 jsme si připomněli 40. výročí založení Ústavu sociální péče v Bystrém. 

 

            

      historické pohlednice s bysterským zámkem a městem Bystré v pozadí

             

       záběry na požár zámku v roce 1978 a jeho následky

         

                                                              

                  

historický záběr na chodbu ve 2. NP zámku, dříve sloužila chodba jako zámecká obrazárna, část hohenemské obrazové galerie se nachází v Městském muzeu a galerii v Poličce,

titulní strana Inventurní knihy s panstvím Bystré ( patřil do něj i zámek) císaře Františka Josefa I. Inventurní kniha s velmi podrobnými zápisy o majetku se nachází ve Státním oblastním archivu v Zámsrku,