Domov pro osoby se zdravotnímm postižením

Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb v domově na zámku Bystré

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 14, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Domově na zámku Bystré v rozsahu těchto úkonů:

1. výše úhrad za poskytnutí ubytování :

a) v jednolůžkové pokoji 160,- Kč denně  (90,- Kč ubytování + 70,- Kč provozní náklady související s poskytnutím ubytování)

b) ve dvojlůžkovém pokoji 155,- Kč denně  (85,- Kč ubytování + 70,- Kč provozní náklady související s poskytnutím ubytování)

c) ve tří a více lůžkovém pokoji 150,- Kč denně  (80,- Kč ubytování + 70,- Kč provozní náklady související s poskytnutím ubytování)

2. výše úhrad za poskytnutí stravy celkem 140,- Kč denně  (hodnota potravin 73,- Kč denně + provozní náklady související s přípravou stravy 67,- Kč denně) 

3. výše úhrad za péči v plné výši přiznaného příspěvku na péči

Složky úhrady klientů do 18-ti let

  • úhrada za poskytnutí stravy
  • úhrada za péči

Složky úhrady u klientů starších 18-ti let

  • úhrada za poskytnutí ubytování
  • úhrada za poskytnutí stravy
  • úhrada za péči

V Bystrém dne: 1. 5. 2010