Aktuální Rozhodnutí o registraci služeb: domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení zde.

Aktuální Rozhodnutí o registraci služeb:podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny zde.