chráněné bydlení

Hodnocení plnění cílů sociální služby Chráněné bydlení v DNZ Bystré k 31. 12. 2016

Služba chráněné bydlení poskytuje celoroční 24 hodinovou pobytovou sociální službu osobám od 18-ti let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně. Domov tuto službu poskytuje od roku 2010.

Chráněné bydlení (dále je CHB) je zaměřené na získávání praktických životních dovedností. Během pobytu v CHB jsou klientům k dispozici pracovníci a míra jejich podpory se odvíjí od oboustranné dohody. Výstupem této dohody je individuální plán, který vychází z potřeb klienta a je zaměřený na nácvik běžných dovedností.

V roce 2016 zaznamenala pobytová sociální služba CHB změny, které vyplynuly z potřeb klientů. Dva muži, kteří využívali službu CHB, projevili zájem o využívání terénní sociální služby podpora samostatného bydlení. V polovině roku se pro ně podařilo najít byt vhodný k pronajmutí. Ve spolupráci s opatrovníkem a s podporou sociální pracovnice ukončili smlouvu v CHB a začali využívat službu podpora samostatného bydlení. Uvolněná místa byla ihned obsazena novými zájemci o poskytnutí sociální služby CHB. Jedním z nich byl klient terénní sociální služby podpora samostatného bydlení, kterému odborný lékař na základě zhoršeného zdravotního stavu doporučil využívat službu personálně obsazenou 24 hodin denně a druhým zájemcem byl mladý muž z Poličska, který přišel z domácího prostředí.

Službu CHB během roku 2016 využívalo 11 klientů, z toho 4 klienti s II. stupněm PnP, 6 klientů s III. stupněm PnP a 1 klient s IV. stupněm PnP. Pobytová sociální služba CHB byla v roce 2016 poskytována celkem deseti mužům a jedné ženě, s věkovým průměrem 43 let.

Před koncem roku 2016, na lékařské doporučení, odešel z CHB jeden klient, čímž se počet klientů snížil na 10 osob. Tím je, dle transformačního plánu, dosaženo plné kapacity obsazenosti rodinného domu, v němž je pobytová služba CHB poskytována.

Postupně jak se služba rozvíjí a klienti získávají nové zkušenosti a dovednosti, vznikají nové rizikové plány, které pružně reagují na možnost vzniku nových rizikových situací. S možností vzniku rizik, s jejich prevencí a konkrétním řešením nastalých situací se průběžně individuálně pracuje, stejně tak s potřebami klientů, které se pravidelně přehodnocují.

 

Vlastní vyhodnocení cílů

1. Obnovení standardního životního stylu a schopnosti žít samostatně a zodpovědně

Pobytová služba CHB je poskytována v rodinném domě v běžné městské zástavbě, v centru města Bystré. Rekonstrukcí domu byly vytvořeny nové bytové jednotky. V přízemí domu je skupinová domácnost pro 4 klienty, v patře domu jsou dva samostatné byty pro 3 klienty a v přístavbě domu byly vybudovány dvě individuální domácnosti pro 4 klienty. Všechny domácnosti mají vlastní kuchyňku a vlastní sociální zařízení. Klienti mají právo a možnost vybavit si svůj byt nebo pokoj vlastním nábytkem a doplňky, dle svého přání a vkusu.

Bydlením v menším počtu lidí se podařilo klienty přiblížit k běžnému  standardnímu životnímu stylu. Nácvikem a upevňováním dovedností v běžných každodenních situacích si klienti postupně zvykají na samostatnější život a na přijímání zodpovědnosti za své chování a toleranci k druhým lidem.

 2. Zvládání každodenní péče o sebe sama - osobní hygiena a péče o svůj zevnějšek

Míra podpory při zvládání osobní hygieny se snížila, klienti se snaží většinu úkonů týkajících se vlastní osoby zvládnout bez pomoci nebo pouze s mírnou pomocí pracovníků. Klienti si sami, nebo s podporou pracovníků, podle své potřeby a svého přání nakupují osobní hygienické potřeby a kosmetiku v místních obchodech. Pro zajištění bezpečnosti klientů byly koupelny vybaveny protiskluzovými podložkami a namontována madla a tlačítka k nouzovému přivolání si pomoci. Do koupelny v bytě, kde bydlí člověk se pohybovým handicapem a má problémy s nastavením teplé vody, byla zakoupena termoregulační baterie.

O svůj vzhled pečují klienti, dle svých potřeb a přání, pravidelně, zpravidla 1x měsíčně. Využívají služeb kadeřnice a pedikérky, které mají své provozovny ve městě. Jeden klient CHB je v této oblasti zcela samostatný, sám si dochází do města a využívá výše uvedených služeb. S dalšími dvěma klienty probíhají nácviky, při kterých si osvojují trasu a zásady bezpečného pohybu po komunikacích tak, aby mohli tyto služby ve městě využívat bez doprovodu pracovníků. Všichni klienti CHB se dobře orientují ve městě, znají místní obchody a ví, kde se prodává jaký sortiment. V doprovodu pracovníků často jezdí na nákupy potravin, oblečení, obuvi a jiného zboží do Poličky i jiných měst.

 3. Podpora klientů při zvládání chodu domácnosti

V oblasti zvládání chodu domácnosti došlo k velké změně. Od září 2016 si klienti, s podporou pracovníků, zajišťují celodenní stravu, včetně obědů, sami z vlastních surovin. Klienti se dle svých možností podílí na všech činnostech souvisejících s přípravou jídla, od plánování stravy, sestavení jídelníčku, nákupu potravin, přes jednoduché pomocné práce při vaření až po úklid pracovní plochy a přípravy ke stolování. Pravidelnou činností si klienti také více osvojili dovednosti v obsluze kuchyňských spotřebičů.

Klienti se dle svých možností podílejí na všech činnostech souvisejících s přípravou jídla, od plánování stravy, sestavení jídelníčku, nákupu potravin, přes jednoduché pomocné práce při vaření až po úklid pracovní plochy a přípravy ke stolování. Pravidelnou činností získávají více jistoty a dovedou například oškrábat brambory, očistit a nakrájet zeleninu, obalit maso v trojobalu. Čtyři klienti se již dovedou „postavit přímo k plotně“ a s dohledem pracovníka regulují nastavení teploty plotýnek na sporáku, míchají jídlo v hrncích, aby se nepřipálilo, apod. Na podzim k vaření používali zeleninu, kterou si přes léto vypěstovali na záhonech a po sklizení si ji pokrájeli a zamrazili. Měli tak svou mrkev, pórek a petržel do polévek. Kromě toho si na záhonech vypěstovali i jiné pochutiny, např. rajčata, hrách, kedlubny, ředkvičky, cukety a jahody. Úrodu sklízeli i z ovocných stromů a keřů, na kterých rostli třešně, švestky a rybíz. S podporou pracovníků si pekli ovocné koláče a část úrody si také zamrazili, aby si třeba na švestkových buchtách mohli pochutnat i v zimě. Pravidelnou činností si klienti také více osvojili dovednosti v obsluze kuchyňských spotřebičů jako je rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka nádobí a elektrický sporák nebo trouba.

 Úklid svých pokojů a bytů si všichni klienti zajišťují sami, případně s podporou nebo pomocí pracovníků. Dovedou si převléknout lůžkoviny, ustlat postel, setřít prach, umýt podlahu apod. S podporou pracovníků se učí správně používat a dávkovat čisticí prostředky. S pracemi, jako je například mytí oken, pomáhají pracovníci. Své osobní prádlo si perou s podporu pracovníků sami. Ve společných prostorách domu mají dvě automatické pračky a sušičku na prádlo, která je využívaná v zimních měsících. V letním období si klienti vyprané prádlo suší na venkovním sušáku na zahradě. Opakovanými nácviky si prohlubují klienti dovednost v obsluze automatické pračky, nastavení programu a dávkování pracích prostředků. S podporou pracovníků, dovedou vyprané prádlo pověsit na šňůry a po uschnutí ho posbírat. Tři klienti dovedou prádlo poskládat a složené čisté prádlo si každý uklidí do své skříně.

Na údržbě společných prostor, okolí domu, dvorku a zahrady se podílejí všichni klienti CHB společně, každý dle svých dovedností.  Starají se o celoroční údržbu chodníku před domem, pomáhají s pracemi dle ročního období – v zimě odklízejí sníh, na jaře uhrabují trávu, přes léto zalévají záhony, na podzim pomáhají s hrabáním listí, odklízením posekané trávy, aj. Na zahradu byl pořízen kompostér, aby bylo možné ekologicky likvidovat biologický odpad. Společně s pracovnicemi odklidili suť, která byla na dvorku, a vytvořili si zde květinový záhon. V části zahrady bylo vytvořeno petangové hřiště a zabetonované rameno pro kuželky. Na podzim 2016 byla na dvorku postavena zastřešená pergola, která klientům slouží jako místo pro setkávání s přáteli, trávení volného času a místo odpočinku. Na přání klientů byl zakoupen zahradní gril a houpačka.

 4. Podpora klientů při uplatňování jejich práv, svobod a oprávněných zájmů

V průběhu roku 2016 bylo osmi klientům CHB, ve spolupráci s opatrovníkem, změněno trvalé bydliště na čp. 7, Bystré.

Své osobní účty má založeno osm klientů CHB. Ve spolupráci s opatrovníky, kteří spravují jejich osobní účty, jsou klientům zasílány prostředky na kapesné, nákup potravin a zajištění běžných potřeb. Klientům je podpora v hospodaření s penězi poskytována podle jejich individuálních potřeb prostřednictvím pracovníků chráněného bydlení a sociální pracovnice.

Všem klientům byl od 01.08.2016 navýšen PnP o 10%. Každý z klientů má soudem stanovenou finanční částku pro osobní potřebu, se kterou může naložit dle svého. Tyto peníze mají klienti u sebe ve svých peněženkách a mohou je kdykoliv použít.

Klienti CHB jsou podporováni v uplatňování svých práv při každodenních činnostech. Mají možnost rozhodovat se např.: co si obléknou, co budou jíst, jakou práci budou v ten den vykonávat, jak budou trávit volný čas, apod. Je respektováno jejich soukromí a intimita. Mají svobodný přístup k informacím, které získávají ze sdělovacích prostředků (sledování televize, čtení časopisů a denního tisku, z letáků, hlášení místního rozhlasu, atd.) a pracovníci klientům poskytují podporu při zprostředkování těchto informací srozumitelnou formou. Klienti mají možnost svobodně se vyjádřit k poskytování sociální služby CHB, jak při běžných hovorech s pracovníky, s nimiž se potkávají každý den, tak 1x měsíčně na pravidelných hodnotících a monitorovacích schůzkách, na nichž bývá přítomen ředitel DNZ a sociální pracovnice.

V souvislosti s uplatňováním práv klientů jim byla průběhu roku 2016 individuálně poskytnuta podpora při jednání na úřadech a institucích – sociální pracovnice klienty osobně doprovázela na jednání Okresního soudu ve Svitavách, na Úřad práce a na Městský úřad v Bystrém a v Poličce. Jeden klient se aktivně zapojil do komunálních voleb.              

 5. Podpora klientů při využívání veřejně dostupných služeb

V průběhu celého roku byli klienti CHB podporováni ve využívání veřejně dostupných služeb v Bystrém a v okolí. Docházeli nakupovat do místních obchodů s potravinami a spotřebním zbožím, do pekárny, cukrárny a masny. Využívali služeb kadeřnice a pedikérky, které mají své provozovny v centru města, opravny obuvi a služeb pošty. Několikrát navštívili místní restaurace, kam si zašli na občerstvení, využívali linkové autobusy k nákupům a výletům do okolí. Tři klienti mají své mobilní telefony, dvěma z nich je poskytována podpora ze strany pracovníků při dobíjení si kreditu na poště, jeden klient tuto činnost zvládá sám, bez pomoci pracovníka.

S podporou pracovníků docházejí klienti CHB na vyšetření k obvodnímu lékaři a ke stomatoložce do jejich ordinací v centru města. Klientům je podpora poskytovaná i při využívání služeb místní lékárny, jeden klient chráněného bydlení si své záležitosti v lékárně zařizuje sám, bez pomoci pracovníků. Klientům byl v průběhu roku zajištěn také doprovod na vyšetření k odborným lékařům mimo Bystré, např. do Poličky, Svitav, Litomyšle. Jeden z klientů byl k lékaři doprovozen až do Nového města na Moravě.

 6. Podpora klientů v zapojení se do pracovních aktivit

K posunu uživatelů služby CHB došlo i v aktivitě zaměřené na pracovní činnost. Všichni uživatelé služby CHB roce 2016 navštěvovali Sociálně terapeutické dílny v Bystrém (dále jen STD), kde mají uzavřeny pracovní smlouvy s individuálně nastavenou dobou docházky. V STD se učí zodpovědnému přístupu k práci, pracovní morálce, pravidelnému režimu dne, setkávají se s přáteli. Klientům v STD je nabízeno několik možností pracovních aktivit - výroba svíček, mýdel, keramiky, košíků, textilních sedáků, práce se dřevem a papírem a klienti mají možnost volby rozhodnout se, jaké činnosti se budou věnovat. Tři klienti CHB se v průběhu roku zúčastnili různých prodejních a prezentačních akcí této služby, např. prodeje výrobků na velikonočních a vánočních trzích Poličce a v Bystrém, na prodejní akci v Pardubicích, na pivních slavnostech v Poličce, atd. Klienti si osvojili docházení do STD na tolik, že od září docházejí do dílen a zpět sami, bez doprovodu pracovníků.

Jeden klient chráněného bydlení spolupracuje se společností Rytmus VČ, která pomáhá lidem s postižením hledat uplatnění na volném trhu práce. Polovinu roku se osobně účastnil pravidelných setkání v Poličce a ve Svitavách, v současné době, je, ze zdravotních důvodů, se společností pouze v telefonickém kontaktu. Tento klient měl také sjednanou dohodu o provedení práce v DOZP v DNZ, kde pomáhal s úklidovými pracemi.   

 7. Podpora klientů při smysluplném využívání volného času

Klienti CHB se samostatně rozhodují, jak stráví svůj volný čas s ohledem na svá přání, potřeby a možnosti. Mají možnost relaxace na zahradě, kde si rádi posedí společně s kamarády u kávy, nebo v letních měsících grilují maso a opékají párky, Chodí na vycházky po městě Bystrém a okolí. V létě mohou používat venkovní bazén v parku u zámku, zpravidla 2x za zimu k plavání využívají krytý bazén. Na dlouhé zimní večery pracovníci CHB připravují nabídku využití volného času (hraní společenských her, předčítání, rukodělné vyrábění, zpívání a hraní na hudební nástroje).

V průběhu roku 2016 využili některých nabídek, které byly zprostředkovány domovem, jako např.:  Valentýnský ples ve Svitavách, turnaj v petangu, Noc snů v ZOO v Brně, turnaj přátelství v Bystrém, navštívili zámecké slavnosti, účastnili se Abilympiády a přišli se podívat vánoční trhy. Před vánočními svátky se, společně s klienty dalších služeb DNZ, zúčastnili předávání vánočních dárků  z akce Daruj hračku s Českým rozhlasem. Některé akce si naplánovali sami a s podporou pracovnic zrealizovali např.: výlety po okolí – do Olešnice, kde navštívili muzeum a dílnu modrotisku, pěší výlet do Hamrů spojený s občerstvením, autobusem výlet do Svojanova, kde si prohlédli hrad a na zpáteční cestě se stavili v restauraci na pizzu. Také využívali různých nabídek a možností v Bystrém – dvakrát si byli zaplavat v bazénu s mořskou vodou na hotelu Horák, v zimních měsících si pravidelně chodili půjčovat knihy do knihovny, ze kterých jim po večerech pracovnice předčítaly. Jeden klient se stal pravidelným čtenářem a má v místní knihovně svou čtenářskou průkazku. Rádi si zajdou na zákusek a kávu do cukrárny. Často ale k jejich volbě patří jen odpočinek ve svém bytě, po rušném dni si užívají klidu a svého soukromí.  

 8. Podpora klientů při začleňování do života ve městě, udržování a upevňování vztahů s rodinou, navazování nových kontaktů a přátelství

Klienti CHB byli v průběhu celého roku 2016 intenzivně podporováni při začleňováni se do běžného života ve městě formou účastí na kulturních, sportovních a společenských akcí. Navštívili např. fotbalové zápasy na hřišti u Sokolovny, vernisáž ZUŠ, byli se podívat, jak pracují řezbáři za hasičskou zbrojnicí, na počátku Adventu se šli podívat na trhy spojené s rozsvícením vánočního stromu. Občas si zašli do některé z místních restaurací, na letní občerstvení, někdy si tam zašli na oběd, nebo na oslavu narozenin s kamarády.

Kromě začleňování do společnosti je klientům také po celý rok poskytována intenzivní podpora při kontaktu se svými rodinami. Pracovnice zprostředkovávají telefonické kontakty, ale také osobní setkání klientů s rodinnými příslušníky, nebo jejich známými. Jednoho klienta, doprovodila klíčová pracovnice na návštěvu za maminkou, která je ve Svitavách a ze zdravotních důvodů za svým synem nemůže přijet do Bystrého. Jinému klientovi klíčová pracovnice poskytuje podporu při korespondenci s rodinou a klientce, která našla svého otce prostřednictvím pořadu české televize Pošta pro tebe, byl doprovod v průběhu léta poskytnut opakovaně, aby se mohla se svým otcem setkat. Jeden  klient je pravidelně každý všední den doprovázen do SZŠ v Bystrém a 1x týdně do ZUŠ, kde se společně se svými přáteli zapojuje do výtvarných činností.

Opatrovníci a rodiče byli v roce 2016 zváni na akce, které domov pravidelně pořádá  - Zámecké slavnosti, Adventní trhy, setkání s rodiči a opatrovníky.