červen

Noc snů, aneb večer plný zážitků v Zoo Brno

Noc snů aneb Večer plný zážitků v Zoologické zahradě v Brně – tak se jmenuje již tradiční akce, kterou pro chronicky nemocně a postižené děti pořádala letos po třinácté zoologická zahrada v jihomoravské metropoli. Noc snů je mezinárodní akce, kterou organizují zoologické zahrady na celém světě pro nemocné a postižené děti, jejich rodiče a sourozence vždy první pátek v červnu, letos připadl na 2. června.

První akce tohoto typu se uskutečnila v roce 1996 v Zoo v Rotterdamu pro děti Kliniky dětské onkologie. V České republice se k této akci připojila v roce 2004 Zoo Děčín, o rok později Zoo Brno a postupně se připojily i další.

Nejde jen o volný vstup, ale bohatý program spojený s radostí z blízkosti zvířat. V brněnské zoo na zvídavé otázky o životě zvířat odpovídali chovatelé a další zaměstnanci zahrady.

Díky ochotě a vstřícnosti pracovníků zoologické zahrady dostávají pozvání na Noc snů také obyvatelé domova, kteří si pak přivážejí domů hezké zážitky. Zvířecí obyvatelé zahrady je vždy zaujmou, zejména tygr, sovy, zebry. Měli možnost vidět mnoho dalších zajímavých zvířat a po výšlapu v náročném terénu obdrželi také malé občerstvení.

Obyvatelé Domova na zámku Bystré se na Noc snů v zoologické zahradě každoročně již dopředu těší a jejich zvířecí přátelé jejich očekávání nikdy nezklamou. Pracovníkům brněnské zoologické zahrady moc děkujeme za pozvání.


Bysterští borci přivezli stříbro z  22. ročníku národního turnaje ČHSO v přehazované

Vesnička Dřevěnice u Nové Paky hostila od 9. do 11. června již 22. ročník národního turnaje Českého hnutí speciálních olympiád v přehazované určený pro hráče s handicapem. Jeho pořadatelem byl tradičně Domov pod hradem Žampach spolupracující s TJ Sokol Dřevěnice.

Na turnaji nechyběli hráči domova na zámku, kteří jeli do Dřevěnic obhajovat zlato přivezené z předchozích dvou ročníků. Do bojů o něj se zapojilo šestnáct týmů rozdělených do tří skupin – smíšená, Unified A a Unified B. Systém unified znamená, že se sportovci hrají také jejich trenéři.

Naši hráči hráli ve skupině Unified A, ve které o prvenství bojovalo šest týmů. Naši reprezentanti zvítězili v pěti zápasech z šesti a získali tak konečné druhé pořadí ve skupině. Lepší byli jen SK Světáci Tloskov. Stříbrný tým domova na zámku bojoval ve složení: P. Urban, J. Vaněk, M. Sídlo, J. Jílek, J. Hanzl, V. Matura.

Blahopřejeme.


V Pardubicích i Kunštátě jsme prezentovali výrobky obyvatel domova

Dne 9. června se v Pardubicích konaly Dny Pardubického kraje – součástí této akce byly ukázky práce složek integrovaného záchranného systému, kulturní program letos nově i na Pernštýnském náměstí. V rámci akce proběhly i ukázky a prodej regionálních potravin a řemeslných výrobků v budově Krajského úřadu na Komenského náměstí.

Spolu s klienty jsme měli možnost se této akce zúčastnit jako prodejci našich výrobků, nechat se inspirovat jinými výrobky a samozřejmě si užít i atmosféru. Třebaže návštěvnost trhu nebyla vysoká – byl horký letní den a lidé si užívali více venkovních atrakcí, s našimi výrobky jsme se neztratili, lidé už nás mají v paměti.

Následující den nás čekaly Svátky Řemesel v Kunštátu a krása ušlechtilých koní. Oč bylo dramatičtější ráno – vyjížděli jsme v dešti, obloha byla zatažená a vypadalo to, že pršet nepřestane už nikdy, ale sotva jsme postavili prodejní stánek, vylezlo slunce a hřálo celý den. Areál Panské zahrady je kouzelný sám o sobě – krásné terasy, pohádkové jezero s můstkem, v pozadí zámek…. Aby té krásy nebylo málo, během dne nás provázel zajímavý program se všemi nejroztodivnějšími lidovými řemesly a kumštýři a samozřejmě „krása ušlechtilých koní“, které se proháněli na hlavním place s doprovodným komentářem a herci v dobových kostýmech…

Ačkoli byla nabídka lákadel v prodejních stáncích opravdu bohatá, byli jsme s naší účastí a prodejem mile překvapeni a spokojeni. Den jsme si hezky užili a odvezli jsme si spoustu pěkných zážitků a vzpomínek.

Adéla Dvořáková


Domov na zámku připravil 7. ročník Turnaje přátelství !

Více než stopadesát sportovců se ve dnech 13. a 14. června sešlo na 7. ročníku Turnaje přátelství pořádaném Domovem na zámku Bystré.

Na víceúčelovém hřišti, v tělocvičně domova i v parku si změřili své síly reprezentanti pěti  domovů sociální péče z Pardubického, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje. Kromě hostitelské organizace mezi ně patřili obyvatelé Domova sociálních služeb Skřivany, Domova pod hradem Žampach, Domova na hradě Rychburk a Paprsku Velké Opatovice. Do Bystrého zavítali také sportovci z Oblastní charity Polička a hosté z partnerského Centra sociálnych služieb Zátišie v Osadném v Prešovském kraji. Mezi sportovci nechyběli ani žáci Základní školy Bystré.

Turnaj přátelství je jednou z nejvýznamějších sportovním aktivit domova, při které si přihlášení borci prověřili své zdatnosti v přehazované, stolním tenise, přizpůsobených sportech a pétangue. Vítězové postupně převzali medaile, poháry, drobné upomínkové předměty a sladkosti. První zápasy turnaje patřily přehazované. Nejlepším týmem a obhájcem loňského prvenství se stalo družstvo Základní školy Bystré před hráči pořadatelské organizace. Ocenění za třetí místo převzal tým Domova sociálních služeb Skřivany, čtvrtí byli hosté z Centra sociálních služeb Zátišie v Osadném.

V přizpůsobených sportech zvítězili jako vždy všichni zúčastnění a po právu obdrželi pamětní list a drobné cukrovinky. Stolní tenisté byli ve středečních zápasech rozděleni do čtyř výkonnostních skupin. V nich patřilo prvenství těmto tenistům: Michalu Pužovi (CSS Osadné), Petru Poulovi (DNH Rychmburk), Josefu Horákovi z DNH Rychmburk a Petru Ulrichovi z Paprsku Velké Opatovice. V letošním ročníku turnaje se stolního tenisu nezúčastnila žádná žena.

V oblíbeném pétanque ve středu 14. června bojovalo šest družstev. Všichni si zaslouží ocenění za náročné několikahodinové klání, nejlepší však byli sportovci z Domova na hradě Rychmburk před týmem Centra sociálných služieb Zátišie z Osadného ze Slovenska, který obhajoval loňské prvenství. Třetí byli hráči Paprsku Velké Opatovice. Domov na zámku Bystré vytvořil dvě družstva, která obsadila páté a šesté místo.

V tomto sportovním svátku nejde jen o medaile a body. Jeho cílem je rozšíření nabídky sportovních aktivit a možnost setkání s přáteli. K turnaji patří nejen setkání na sportovištích, ale také doprovodný program. Nad sportovními výsledky se účastníci sešli u táboráku v parku, kde si mohli opéci klobásy a zazpívat známé hity za doprovodu kytary.


Bystré hostilo Národní turnaj Speciálních olympiád ve sjednocené kopané

Ve dnech 15. a 16. června proběhl v Bystrém u Poličky Národní turnaj Speciálních olympiád ve sjednocené kopané pořádaný Domovem na zámku Bystré, Českým hnutím speciálních olympiád s podporou Fotbalové asociace ČR a spolufinancovaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Zápasů se zúčastnilo pět družstev z pěti krajů Čech a Moravy.

Na hřišti Sokola Bystré se utkali hráči pořadatelského domova na zámku, SK Medvědi Ostrava - Třebovice, SK Světáci Tloskov, SK Černovice a Sjednocená kopaná Zlín. Hrálo se systémem každý s každým. Podstata sjednocené kopané spočívá v účasti třech hráčů s mentálním postižením a dvou partnerů, kteří pomáhají tvořit hru a mohou dávat také góly. V Bystrém se podobný turnaj konal již potřetí. Jako spoluorganizátor se domov již dvakrát osvědčil, pořadatelství mu bylo svěřeno také v letošním roce.

Cílem sjednocené kopané je umožnit sportovní vyžití pro mentálně postižené a prostřednictvím sportu jejich integraci do společnosti“, řekl David Bělůnek, ředitel sportu kopaná  Českého hnutí speciálních olympiád. Kromě toho má společné sportování a setkávání se mentálně postižených a jejich vrstevníků bez handicapu i další pozitivní aspekty. Mezi ně patří především dosažení vyšší kvality života postižených sportovců prostřednictvím přirozeného kontaktu s většinovou společností.

Po dvou dnech turnaje bylo jasné, že kvalitní hráče má zejména SK Černovice, neboť nejlepším střelcem turnaje byl vybrán jejich Ota Opletal, nejlepší brankářem pak Černovická Eva Klímkovská.  Trofej pro neproduktivnějšího hráče patří tloskovskému Ondřeji Latovi.  

Kromě Evy Klímkovské se na turnaji představily také další tři ženy. Jednou z nich byla i Jana Tkadlecová, která má za sebou dvě sezóny v dresu ženského týmu Bayern Mnichov, nyní hrající v úloze partnera za Sjednocenou kopanou Zlín.  Fotbalovou minulost má za sebou také v úloze partnera hrající Štěpánka Hůrková z SK Světáci Tloskovice.  

Vítězné poháry si z národního turnaje letos odvezl tým Sjednocené kopané Zlín před hráči SK Černovice. Pohár za třetí místo si do Ostravy odvezli SK Medvědi Ostrava – Třebovice. 

Ocenění převzali také fotbalové míče podepsané hráči FK ERA-PAK Chrudim, mistra 1. futsalové ligy další hodnotné ceny z rukou ředitele domova na zámku Mgr. Ivo Musila a Davida Bělůnka, ředitele sportu kopaná  Českého hnutí speciálních olympiád. 

Turnaj byl jedním ze dvou nominačních na Světové letní hry v Abu Dhabí v roce 2019, účast ve slosování si na turnaji vybojoval tým Sjednocené kopané Zlín a Domova na zámku Bystré.


Setkání rodin a přátel domova pro seniory v Heřmanově Městci

Podporovat klienty při navazování a upevňování kontaktů s rodinou a přáteli je jedním z našich velmi důležitých cílů. Dva naši obyvatelé „chráněného bydlení“ a „podpory samostatného bydlení“, sourozenci Zdena a Pavel Svobodovi, využili pozvání na akci, kterou v sobotu 24. června pořádal Domov pro seniory v Heřmanově Městci.

V tomto domově žije jejich otec se svou přítelkyní. Zdeňka i Pavel si nenechali pozvání jen pro sebe, ale nabídli účast i svým přátelům. V domově byl připravený bohatý program, ale pro Zdeňku a Pavla bylo největší radostí setkání s tatínkem. Během odpoledne se klienti seznámili s možnostmi aktivizace seniorů. K dobré náladě jim zazpívalo duo Magda a Jirka. Nechyběli ani canisterapeutičtí psi, Lucka a Joey. Další možností, kterou organizace nabídla, byla prohlídka zámku. Ta klienty velmi nadchla. Nejen, že si mohli prohlédnout zachovalou historickou část tohoto objektu, ale zhlédli i prostory přizpůsobené k běžnému užívání seniorů. Čekalo na ně i občerstvení v podobě napečeného moučníku, nechyběl zmrzlinový bufet a v nabídce byla i káva. V zámecké oáze si klienti mohli opéci buřty, na kterých si pochutnali.

Sourozenci Svobodovi si plně užili dne společně s otcem a téměř celý den strávili s ním. Předali si dárky a bylo načase se rozloučit. Vzájemně se ujistili, že i nadále spolu budou v kontaktu, jak telefonickém, tak osobním, formou návštěv. Toto setkání se vydařilo. Klienti odjížděli s dobrou náladou a s předsevzetím, že i příští rok se této akce zúčastní.

Petr Findejs a Helena Pidrová


Měšťanský pivovar v Poličce pomáhá Domovu na zámku Bystré

Měšťanský pivovar v Poličce připravil na 24. června 23. ročník Dne otevřených sklepů. Od jedné hodiny po poledni mohli návštěvníci zavítat do varny i sklepa, ochutnávat místní zlatistý mok všech druhů odstínů i nealko nápoje.  

Společnost zajistila i bohatý program dotvářející příjemnou atmosféru. K tanci i poslechu se hrál rock, blues-rock, funk-rock, jazz & blues. Vstřícný a laskavý přístup vlastníků a vedení Měšťanského pivovaru v Poličce vůči Domovu na zámku Bystré se tradičně projevil ve dvou krocích – možností prezentace výrobků terapeutických dílen a věnováním výtěžku dobrovolného vstupné, který letos dosáhl výše bezmála 27 tisíc korun.

Částka bude určena na aktivizační činnost obyvatel Domova na zámku Bystré. Domov na zámku Bystré děkuje vedení společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, zejména statutárnímu řediteli Ing. Karlu Witzovi a obchodnímu řediteli Eriku Witzovi a také všem, kteří přispěli, za významný finanční dar, jehož výtěžek bude smysluplně využit.Výlet do koloniálu Karla Baizy a za hračkou století

Nechali jsme se inspirovat obyvateli ze Zátiší a také jsme vyrazili do Poličky do Centra Bohuslava Martinů na výstavu s názvem „Koloniál Karla Baizy aneb historie obchodu a obchodování“ a „Hračka století Lego“. Vyrazili jsme 28. června, kdy byl opravdu teplý, slunný den.

Výstavu jsme pojali soutěžně – hádali jsme, co může být v různých obalech, košících a s čím chodili asi nakupovat lidé dříve. Podle vůně jsme například odhalili praženou kávu, ve stánku na trhu jablíčka, hrušky, cibuli a mnohé další. Ve vystavených exponátech – figurách jsme společně poznali Petra Nárožného, Oldřicha Víznera nebo Oldřicha Navrátila.

Pak jsme se na chvíli přenesli do dob dávných a minulých a zahráli jsme si na jarmark – prodáváním i nákupem ve stánku, vyzkoušením si klobouků. V dalších prostorách jsme si prohlédli, co všechno se dá postavit ze stavebnice Lego.

Pak už jsme namířili rovnou na něco dobrého a hlavně se osvěžit. A my už víme, kam pojedeme příště!

Hana Plchoutová,

Mgr. Tomáš Vrba,

Dana Jiřincová,

Ludmila Baníková,