březen

Tylovým domem v Poličce zněl opět vřelý potlesk

Domov na zámku Bystré ve spolupráci s Tylovým domem v Poličce připravil na středu 9. března další ročník přehlídky hudebních, dramatických a tanečních vystoupení: “Život je jen náhoda“. Představení nazkoušeli obyvatelé a zaměstnanci Domova na zámku Bystré,  Domova na rozcestí Svitavy, Domova u studánky z Anenské Studánky, Domova na hradě Rychmburk i Oblastní charity Polička. Přehlídky konané v Tylově domě v Poličce se zúčastnili také přátelé z Domova pod hradem Žampach a Domova sociálních služeb Slatiňany.

Program byl pestrý a nenechal nikoho na pochybách, že vystoupení byla připravována již dlouho dopředu. Dětem a mládeži z poličských základních a středních škol se představila hudební formace Barbušáci ze Žampachu s populárními písničkami skupiny Javory, Žalmana – Lohonky a Mejly Hlavsy. Vystřídaly je divadelní skeče v podání obyvatel Domova na rozcestí Svitavy. Tamní uživatelé služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení si připravili pásmo: “Jak Vinnetou k indiánkám přišel“ a sklidili zasloužený potlesk stejně jako taneční skupina Step z Domova sociálních služeb Slatiňany.

Na píseň Václava Neckáře poté zatančil taneční soubor Ginko z Domova pod hradem Žampach, který není velký, co do počtu tanečníků, ale entuziasmu a zápalu, který do tance jeho členové vkládají. „Připravujeme vždy jedno vystoupení, na jehož choreografii se aktivně účastní každý tanečník. Poté je předvádíme při různých příležitostech – mezinárodních soutěžích a festivalech“, řekli o sobě před vystoupením.  Také se snaží o spojení Dog  Dancingu a canisterapie, což přináší radost oběma stranám.

Obyvatelé Domova na hradě Rychmburk přijeli se zkrácenou verzí pohádky:“ O dvanácti měsíčkách“, která se divákům také velmi líbila. V Rychmburku žijí šikovní amatérští herci, přesvědčili o tom diváky při loňské přehlídce a letos své renomé ještě posílili.

Domov na zámku Bystré se prezentoval dvěma písničkami, lidovkou“ Vyšla hvězda jasná“ a Cohenovou „Hallelujah“ s upraveným textem Vladimíra Poutníka. Oblastní charita Polička ukázala, kam chodí René, já a Rudolf. Ve svém druhém vystoupení předvedla, jak to může dopadnout, když si marnivá sestřenice suší vlasy na plaménem.

Žabky ze studánky z Anenské Studánky potěšily přítomné směsí populárních písní. Celý sál s nimi zazpíval hit Karla Svobody: “Dobrá zpráva“, „Já se vznáším“ z pera Jaroslava Uhlíře a vystoupení zakončil hit skupiny Omega: “Dívka s perlami ve vlasech“. Sbormistr „Žabek“, Jan Rybka, o souboru prozradil, že nejsou všechny „žabky“ jen ze Studánky. Také přespolní, ze Svitav a Lanškrouna, ochotně do souboru docházejí. „Soubor doposud účinkoval na nejrůznějších místech, při nejrůznějších příležitostech. Dosavadním největším úspěchem je postup do finále a následná finálová prezentace na celostátním festivalu: “Nad oblaky“ v Olomouci, kde porota udělila souboru cenu poroty za nejlepší celkový dojem.“

Umělci z domovů pro osoby s mentálním postižením z Pardubického kraje a Oblastní charity z Poličky se divákům představili dokonce ve dvou vystoupeních. Mladí lidé pokaždé ocenili snažení přítomných umělců velkým potleskem. Tři vybrané soubory budou mít možnost představit svá vystoupení na předávání cen: “Duhová křídla“, které se udělují nejlepším dobrovolníkům Pardubického kraje, které proběhne v září ve svitavském multikulturním domě Fabrika.

Domov na zámku Bystré za všechny zúčastněné děkuje Tylovu domu v Poličce a všem zúčastněným partnerským organizacím za spolupráci při organizování a za účast v této přehlídce, která si našla své místo v kulturním kalendáři.

Domov na zámku Bystré


Vejce a my

Čtyři obyvatelé ze Zátiší s doprovodem se v úterý 15. března zúčastnili výstavy v Poličce nazvané: “Velikonoce a kraslice“, kterou připravilo Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Jak název sám napovídá, tradiční jarní výstava je letos věnována kraslicím. Vystavena jsou malovaná a jinak zdobená vajíčka historická i současná.

Jeden z nejstarších a nejdůležitějších symbolů Velikonoc a jara je v Centru představen v nejrůznějších podobách. Návštěvníci se na výstavě dozvědí, jaké místo v jídelníčku našich předků měla vejce, jak se ukládala, případně prodávala, kdo se staral o slepice. Seznámí se s tím, jaká moc se připisovala vejcím plným, prázdným – vejdunkům, malovaným.

Obyvatelé ze Zátiší se na výstavě dozvěděli o tradicích Velikonoc, ukončení zimy a přivolávání jara. Prohlédli si různé techniky zdobení vajec v minulosti a dnes. Kraslice jsou malým uměleckým dílem, ale zdobit je mohou jak děti a šikovná děvčata, tak zkušené malířky. Zdobení vajec má určité zákonitosti; svůj význam mají použité motivy a ornamenty, barvy, barviva i techniky. A když je vše hotovo, slouží kraslice jako dárek k jídlu i dárek z lásky.

Na závěr jsme dostali možnost vyzdobit si  své papírové vajíčko vhodné jako zápich do květináče.

Všem se výstava s přednáškou moc líbila. Výlet do Poličky jsme si zpestřili společným posezením v cukrárně.

Věra Hejtmánková a Ilona Alexová

Domov na zámku Bystré


Máme rádi knihy, nejen v březnu

V měsíci březnu se obyvatelé 1. patra připojili do akce „Březen - měsíc čtenářů“.

Dne 23. března slečny Andrea a Anička navštívily knihovnu v Bystrém, která je přístupná imobilním čtenářům díky plošině. Na přání Andrey nám slečna knihovnice zapůjčila knihu s názvem „Znáš Vandu?“, která byla trefou do černého. Je velmi zábavná a veselá. Přečetly jsme několik kapitol a pak pozorovaly ruch v knihovně. Sebou si Andrea odnesla knihu o účesech. Odpoledne jsme venku na terase četli podle přání pana Františka.

Četba z knihy je u nás velmi oblíbená téměř u všech obyvatel. Každý preferuje nějaký žánr.

Je to jedna z aktivit, která je velmi vhodná pro všechny věkové kategorie.

Božena Jančíková,

Hana Plchoutová,

Domov na zámku Bystré


Velikonoční pomlázka v  domově na zámku Bystré

Pomlázka je spojena se slovem mladý a původně označovala jméno velikonočního zvyku.

Pošlehání má přenésti jarní sílu z rostlinstva na lidi, má je pomladiti, zmladiti. Velikonoční svátky si každoročně připomínáme také v Domově na zámku Bystré. V zámku i dalších objektech se již dlouho dopředu objevila tradiční jarní výzdoba. Těsně před svátky, nebo během nich si zájemci z řad obyvatel mohli za pomoci pracovníků přímé péče vlastnoručně upéci beránky a obarvit vajíčka. Všichni se chystali na pomlázku.

Jarní sílu i mládí v podobě našlehání metličkou na velikonoční pondělí dívkám a ženám nadělili pánové koledníci z všech částí domova. Koledovat přišli také pánové ze služby chráněné bydlení a na  pomlázku nezapomněli ani uživatelé služby podpora samostatného bydlení.

Všichni byli srdečně přivítáni. Jak jsme se dozvěděli, například v 1. patře domova na zámku si koledníci za vyšlehání odnesli odměnu v podobě barevných kraslic, čokolády nebo pentličky. Koledu za našlehání metličkou dostali koledníci také v dalších částech domova.

Tradiční je také slavnostní oběd. Na velikonoční pondělí byla připravena hovězí svíčková na smetaně s knedlíkem. Všichni dostali velikonoční balíčky. Letos v nich nechyběly perníčky, čokoládová vajíčka a čokoládové figurky. Obyvatelé s dietami dostali místo sladkých figurek ovoce.

Domov na zámku Bystré


Setkání s Vladimírem Hronem

Ve čtvrtek 17. března jsme se vypravili se čtyřmi obyvateli domova - Honzou, Pavlem, Fandou a Janem na hudebně zábavnou show imitátora a baviče, ale především skvělého zpěváka Vládi Hrona do Tylova domu do Poličky. Těšení bylo velké, zvláště pro Fandu, pro kterého to mělo být první setkání se svojí oblíbenou hvězdou.

V programu zaznělo celých 50 písniček! Pořad byl složen z jeho nejlepších vystoupení, kterým rekapituluje svoji dosavadní profesionální dráhu. Hity pocházely z období 1960 až 2010. Spolu s Vladimírem Hronem vystupovala zpěvačka Lucie Černíková. Tradičně nechyběly veselé příhody z natáčení či veřejného vystupování, vtipné gagy a glosy vzpomínek a uspěchané současnosti. Krále českých hudebních imitátorů a čtyřnásobný držitel televizních cen TýTý své písničky vtipně provázel, takže sál často burácel smíchy.

Na konci přišlo očekávané setkání Fandy s Vladimírem Hronem. Vladimír Hron byl velmi příjemný a Fandova radost obrovská, přímo nepopsatelná a troufám si říct na všech stranách.

Chtěla bych za nás moc poděkovat personálu v Tylově domě, který nám zajistili perfektní podmínky, děkujeme za ochotu a milé přijetí.

Těšíme se zase na další kulturní akci!

Hana Plchoutová