Domov na zámku Bystré
je příspěvkovou organizací Pardubického kraje

Naše zařízení sociálních služeb poskytuje pobytové, terénní a ambulantní sociální služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Podpora samostatného bydlení
Sociálně terapeutická dílna

Individuálním přístupem podporujeme smysluplný a plnohodnotný život,  který se co nejvíce přibližuje běžnému životu.